05:54:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Senzagen är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och genomför genomiska in vitro-tester, vilket innebär att olika kemikaliers toxikologiska förmåga inte testas på djur utan istället i provrör. Bolaget har utvecklat en teknologisk plattform som används för att studera substansers påverkan producerat av aktörer inom läkemedel, kosmetika- och kemikalieindustrin. Forskning och utveckling sker från huvudkontoret i Lund.

Kalender

2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SENZA 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2022-06-21 17:08:00

SenzaGen har säkrat en order för djurfri testning med GARD®skin Dose-Response från en större internationell branschorganisation. Ordern, som är värd 4,2 MSEK, är den enskilt största beställningen av GARD®-tester någonsin, vilket bekräftar teknologins styrka och många unika användningsområden. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under de kommande sex till nio månaderna.

SenzaGens unika GARD®skin Dose-Response-test ger kunden information om vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas i konsumentprodukter utan att orsaka hudallergier hos människor.

”Skiftet från djurtester till metoder som ger bättre resultat för människor pågår inom den toxikologiska testningsindustrin och SenzaGen går i täten när det gäller hudsensibilisering. Denna order, som är vår största hittills, är ett resultat av GARD®-teknologins unika möjligheter att ge kvantitativ information och det goda samarbete vi utvecklat med kunden under lång tid. Den markerar en mycket viktig milstolpe för oss som bolag och stärker väsentligt vår position på marknaden. Vi ser mycket fram emot att ge kunden de värdefulla data som bestämmer säkra nivåer för ämnen hos människor, ett behov som industrin länge har uttryckt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt djurfritt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.