01:29:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2022-05-05 08:30:00

Pressmeddelande: Uppsala, 5 maj, 2022. Senzime AB:s (publ) delårsrapport för januari – mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information januari – mars 2022

  • Nettoomsättning 2 361 KSEK (1 437) motsvarande en tillväxt på 64 %
  • Bruttomarginal före avskrivningar 61,2 % (40,2)
  • Resultat efter finansiella poster -20 980 KSEK (-17 642)
  • Resultat per aktie -0,33 SEK (-0,27)
  • Likvida medel per 2022-03-31: 56,4 MSEK (142,5)

Highlights första kvartalet

  • Stark försäljningstillväxt - största ökningen från USA
  • TetraSens® Pediatric lanserad
  • Förbättrad bruttomarginal

VD-KOMMENTAR

Tillväxten i det första kvartalet var tydlig. Den totala försäljningsökningen uppgick till 64 procent där USA stod för den största ökningen, 109 procent jämfört med samma period föregående år, och Europa ökade med 36 procent. Sensorförsäljningen ökade med 44 procent under kvartalet jämfört med samma period 2021.

Den globala installerade basen av TetraGraph®-monitorer fortsätter att växa och vi har nu levererat ut ca 1 200 system till kunder och distributörer. Vi förväntar oss att den allt större installerade basen kommer att ge en kraftigt ökad försäljning av engångssensorer framöver.

Vi inledde året med att rapportera pågående eller kontrakterade utprövningar på 74 sjukhus världen över med en sammanlagd potential om 1 150 TetraGraph®- system. Vid första kvartalets utgång hade vi vunnit 27 av dessa sjukhus, påbörjat 29 nya utprovningar och inte förlorat en enda affär till någon konkurrent.

Under årets första kvartal vann vi en rad viktiga strategiska affärer i USA. En vunnen upphandling omfattade 50 TetraGraph® - system med tillhörande sensorer till sjukhusets samtliga operationsrum. Nästa vunna upphandling omfattade 23 TetraGraph® - system till ett stort universitetssjukhus i sydöstra USA som samtidigt standardiserade sina kliniska riktlinjer så att alla patienter som får muskelparalyserande läkemedel övervakas med vårt system. Ytterligare en viktig affär var en upphandling från en amerikansk sjukhuskedja bestående av tre sjukhus där samtliga operationssalar utrustats med TetraGraph® och som årligen utför närmare 11 000 operationer med muskelparalyserande läkemedel.

Ännu fler kliniska riktlinjer stödjer vår teknologi. I februari meddelade viktiga amerikanska Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) att de reviderar sina rekommendationer för patientövervakning och rekommenderar kvantitativ monitorering när muskelparalyserande läkemedel ges till patient – dvs den typ av teknisk lösning som Senzime är världsledande inom.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga delårsrapporten som publiceras på Senzimes hemsida