11:01:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 Ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2023-04-28 08:30:00

Pressmeddelande: Uppsala, 28 april 2023. Senzime AB:s (publ) delårsrapport för januari – mars 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 288 KSEK (2 361), en ökning med 209 procent. Försäljningen av instrument uppgick till 3 443 KSEK (1 758), en ökning med 96 procent. Försäljningen av engångssensorer uppgick till 3 844 KSEK (604), en ökning med 537 procent.
  • Justerat1 ökade nettoomsättningen med 161 procent.
  • Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 68,5 procent (61,2).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -26 461 KSEK (-18 383).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -31 691 KSEK (-20 980).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,33).
  • Likvida medel per 2023-03-31 uppgick till 73 803 KSEK (56 356).

1. Justerat för valuta och RMI som förvärvades under tredje kvartalet.

Highlights första kvartalet

  • Senzime genomförde under mars månad en företrädesemission som tillförde bolaget 91,7 miljoner kronor brutto och 83 miljoner kronor netto. Företrädesemissionen tecknades till 90,2 procent.

VD kommenterar

Tillväxten har nu börjat ta rejäl fart. De kliniska riktlinjerna som antogs i slutet av förra året har ökat såväl intresset för som efterfrågan på våra produkter. Vi har även sett en ökad nyttjandegrad av de monitorer som redan är installerade ute på sjukhus, vilket bidragit till en accelererande försäljning av sensorer. Det värde som objektiv neuromuskulär monitorering av patienter under narkos bidrar med i form av ökad patientsäkerhet men även minskade kostnader, vilket validerats genom flera studier, börjar nu få genomslag. Vi arbetar intensivt med att optimera våra försäljningsorganisationer för att kunna möta den ökande efterfrågan.

Det första kvartalet kunde vi rapportera en stark underliggande tillväxt för såväl monitorer som engångssensorer. Nettoomsättningen växte med 161 procent till 7,3 miljoner kronor, justerat för förvärvet av RMI och valutaeffekter. Försäljningen av sensorer mer än femdubblades, vilket är en viktig signal för oss. Bruttomarginalen före avskrivningar fortsatte att förbättras och ökade till 68,5 procent från 61,2 vilket speglar att sensorer står för en allt större del av försäljningen

Ett ökat kapacitetsutnyttjande samt stor framgång med vår barnsensor lyfte försäljningen av sensorer i USA till 2,9 miljoner kronor. De kunder som har en hög utnyttjandegrad ligger på en sensoranvändning motsvarande 50 000 SEK per år och installerad monitor. Vi vann en viktig order från ett ledande barnsjukhus i USA under kvartalet, som förväntas generera en årlig försäljning om minst 2 miljoner kronor vid full implementering. Totalt uppgick försäljningen i USA till 5,1 miljoner kronor vilket motsvara en underliggande tillväxt med 215 procent. I USA har vår barnsensor varit en viktig faktor bakom vår framgång under första kvartalet.

I Europa stärkte vi vår position under det första kvartalet på flera marknader. Vi förväntar oss att flera av de upphandlingar som vi deltar i kommer att bidra positivt till försäljningen under andra halvan av 2023. Totalt ökade den underliggande försäljningen i Europa med 99 procent till 2,1 miljoner kronor.

Övervakningssystemet ExSpiron®2Xi som vi förvärvade under 2022 har under första kvartalet godkänts för produktion i vår enhet i Uppsala för den amerikanska marknaden. Flytten bidrar till positiva kostnadssynergier. Våra distributörer i Europa har visat stort intresse för ExSpiron 2Xi och ett flertal av våra kunder i USA har infört protokoll för övervakning av minutventilering med ExSpiron 2Xi för att optimera patientflöden.

Vi har ökat vår satsning inom hållbarhetsområdet och inledde 2022 ett arbete för att identifiera miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Under 2023 har vi som mål att minska energianvändning, utsläpp och avfall samt att börja mäta och sätta mål för vårt klimatavtryck. Ett viktigt steg i detta arbete var implementeringen av ett miljöledningssystem (EMS) och vi blev ISO 14001-certifierade i april.

Samarbetet med Masimo går enligt plan och vi har precis lanserat TetraGraph® Xcom-anslutning med Masimos Hospital Automation™ plattform, en integration som möjliggör automatisk överföring av neuromuskulära data från TetraGraph via en Masimo anslutningshub och vidare till patientjournaler. Den första gemensamma produkten väntas lanseras i början av 2024.

Jag är tacksam för det fortsatta stöd vi har fått från våra ägare som deltog i den företrädesemission vi genomförde i mars. Det är detta stöd tillsammans med våra anställdas hårda arbete och engagemang som tagit oss dit vi är i dag. Jag ser mycket framemot vår fortsatta resa och de möjligheter som ligger framför oss. För 2023 räknar vi med en fortsatt stark efterfrågan på våra huvudmarknader och en väsentligt bättre försäljning jämfört med 2022. Våra utsikter för 2025 ligger fast.

Jag kommer att säkerställa att vi fortsätter att driva innovation och förbättrad patientsäkerhet för att skapa positiva förändringar av vården.

Uppsala, april 2023
Pia Renaudin, VD