19:54:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-20 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-21 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-05 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-28 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-24 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-02-25 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-05-14 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-24 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2013-05-15 Årsstämma 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-08 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-23 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-27 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2011-05-26 Årsstämma 2011
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-28 X-dag ordinarie utdelning SEZI 0.00 SEK
2010-05-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Senzime är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår system som används för att automatisera och mäta ämnena glukos och laktat i blod och vävnader. Utöver huvudverksamheten erbjuds även system för att övervaka patienters tillstånd under narkosbehandling. Bolagets huvudkontor ligger i Uppsala.
2023-01-23 19:19:00

Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2022, ger en allmän uppdatering kring Bolagets finansiella och operationella utveckling samt tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén 2022.

Mot bakgrund av företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) som Bolaget offentliggjorde idag, den 23 januari 2023, väljer Senzime att offentliggöra preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2022 samt lämna en marknadsuppdatering. All finansiell information avseende det fjärde kvartalet 2022 respektive helåret 2022 i detta pressmeddelande är preliminär information. Informationen utgör Bolagets bedömning och har inte reviderats eller översiktligt granskats av Bolagets revisor. Syftet med offentliggörandet är att tillhandahålla marknaden och aktieägarna med uppdaterad information inför den offentliggjorda Företrädesemissionen, samt inför den extra bolagsstämma den 16 februari 2023 som ska fatta beslut om att godkänna Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Senzime beslutat att tidigarelägga publiceringen av den reviderade bokslutskommunikén för perioden räkenskapsåret 2022, från den 20 februari 2023 till den 1 februari 2023.

Preliminär finansiell information oktober – december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 550 KSEK (3 717), en ökning med 22 procent. Försäljningen ökade med 59 procent justerat för förvärvet av RMI, valutaförändringar och engångsposter.
  • Försäljningen av instrument uppgick till 1 603 KSEK (1 358), en ökning med 18 procent. Justerat för förvärvet av RMI, valutaförändringar och engångsposter ökade försäljningen med 9 procent.
  • Försäljningen av engångssensorer uppgick till 2 947 KSEK (2 358), en ökning med 25 procent. Justerat för förvärvet av RMI, valutaförändringar och engångsposter ökade sensorförsäljningen med 111 procent.
  • Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 65,3 procent (45,4).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 26,0 MSEK.

Preliminär finansiell information januari – december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 14 034 KSEK (10 980), en ökning med 28 procent. Försäljningen ökade med 80 procent justerat för förvärvet av RMI, valutaförändringar och engångsposter.
  • Försäljningen av instrument uppgick till 6 686 KSEK (5 570), en ökning med 20 procent. Justerat för förvärvet av RMI, valutaförändringar och engångsposter ökade försäljningen med 63 procent.
  • Försäljningen av engångssensorer uppgick till 7 348 KSEK (5 410), en ökning med 36 procent. Justerat för förvärvet av RMI, valutaförändringar och engångsposter ökade sensorförsäljningen med 103 procent.
  • Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 62,0 procent (54,3).
  • Likvida medel vid årets slut uppgick till 26,0 MSEK.

Verksamhetsuppdatering och framtid

Under det senaste kvartalet antogs kliniska riktlinjer av American Society of Anaesthesiologists (ASA) och European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC). Båda riktlinjerna som publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter rekommenderar nu den typ av teknik som Senzimes TetraGraph-system bygger på för övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel som del av narkos.

”De kliniska riktlinjerna är resultatet av mångårig forskning och hundratals publicerade studier som bekräftar vår vision, affär och är till nytta för de många miljoner patienter som årligen drabbas av komplikationer på grund av bristande övervakning,” kommenterar Pia Renaudin, VD för Senzime.

Med stöd av riktlinjerna har Senzime under det senaste kvartalet erhållit flera viktiga ordrar på TetraGraph-systemet. Utöver detta har Bolaget erhållit ordrar för nya TetraSens Pediatric, som är utvecklad för övervakning av barn, bland annat från ett ledande universitetssjukhus i USA. Ökningen av antalet sjukhus och installerad bas av monitorer fortsätter att lägga grund för en fortsatt god sensorförsäljning.

I USA och Europa deltar Senzime för närvarande i flera större upphandlingsprocesser. Bolaget förväntar sig att flera faller väl ut och kommer att bidra till försäljningsutvecklingen för TetraGraph-systemet samt engångssensorn TetraSens under 2023.

Under det senaste kvartalet har Senzime integrerat det amerikanska bolaget RMI som förvärvades i juli 2022. RMI:s ExSpiron-system säljs nu av Senzimes egna säljteam i Tyskland och USA samt genom distributörer på nyckelmarknader i Europa. Gensvaret har varit positivt och tillgången till ExSpiron-systemet ger försäljningssynergier och stärker Senzimes tillväxtmöjligheter på lång sikt.

De kommersiella framstegen resulterade i en god tillväxt under 2022 där en ökning om 36 procent av sensorförsäljningen var en viktig validering av Bolagets affärsmodell. Under det fjärde kvartalet kommunicerade Senzime långsiktiga målsättningar att uppnå en nettoomsättning mellan 275 och 325 miljoner kronor under 2025, samt en långsiktig EBITDA-marginal överstigande 40 procent.

Under 2023 förväntar sig Bolaget en stark och accelererade försäljningsutveckling som visar att de långsiktiga målsättningarna är väl inom räckhåll.

”Med stöd av de kliniska riktlinjerna, en världsledande produktportfölj på området och en mycket motiverad säljorganisation har Senzime förutsättningar att uppnå avsevärt högre tillväxt under 2023 än 2022”, kommenterar Pia Renaudin, VD för Senzime.

Tidigareläggande av bokslutskommunikén för 2022

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Senzime beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2022 till den 1 februari 2023 istället för den 20 februari 2023 som tidigare kommunicerats.

Företrädesemissionen

För mer information om Företrädesemissionen, se pressmeddelandena om Företrädesemissionen på Bolagets hemsida, www.senzime.com, och det prospekt som beräknas publiceras den 16 februari 2023.