15:09:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-02-14 08:00:00

Sotkamo Silver AB | Börsmeddelande | 14 februari 2024 kl. 09:00:00 EET

En stark avslutning för ett år med vändning

HÖJDPUNKTER

Oktober - december

 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 109 MSEK (100 MSEK), främst drivet av högre silverproduktion, högre genomsnittlig silverhalt och positiv utveckling av silverpriset. Försäljningen av zink och bly minskade, huvudsakligen på grund av lägre zinkpriser och lägre metallhalter 
 • EBITDA ökade med 125 % till 44 MSEK (19), EBITDA-marginalen ökade med 106 % till 40 % (19)  
 • EBIT ökade till 25 MSEK (-1) 
 • Lönsamheten ökade avsevärt drivet av en högre genomsnittlig silverhalt, högre silverpris, förbättrad effektivitet i gruvverksamheten, minskade energipriser och lägre gruvvolymer. De kostnadskontrollåtgärder som initierades föregående år har haft en positiv inverkan på bolagets operativa kostnader  
 • Likvida medel ökade till 79 MSEK (1) 
 • Investeringarna ökade med 65 % till 18 MSEK (11)  
 • Produktionen uppgick till cirka 409 000 uns silver (294 000), 902 uns guld (829), 177 ton bly (401) och 287 ton zink (874) i koncentrat 

Januari – december

 • Under 2023 genomförde företaget Sotkamo Silver framgångsrikt en vändning i verksamheten och finanserna, vilket resulterade i förbättrad lönsamhet och uppfyllande av alla företagets mål i enlighet med dess vägledning 
 • Nettoomsättningen ökade med 10 % till 407 MSEK (371 MSEK), drivet av högre genomsnittlig silverhalt och positiv utveckling av silverpriset  
 • EBITDA ökade med 163 % till 140 MSEK (53), EBITDA-marginalen ökade med 139 % till 34 % (14) 
 • EBIT ökade till 67 MSEK (-34) 
 • Efter det första kvartalet ökade lönsamheten till en god nivå och nettoskuldkvoten minskade till 1,5 
 • Likvida medel ökade till 79 MSEK (1) 
 • Investeringarna minskade med 24 % till 46 MSEK (61)  
 • Produktionen uppgick till cirka 1 411 000 uns silver  
  (1 169 000), 3 048 uns guld (3 285), 909 ton bly (1 535) och 1 857 ton zink (3 335) i koncentrat  
 • Under det första kvartalet säkrade bolaget bruttointäkter från en nyemission (3,4 MEUR) och omförhandlade villkoren för sitt seniora låneavtal för att skjuta upp den första amorteringen (1,5 MEUR) till mars 2026.

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år. Detta är den officiella svenska versionen av dokumentären.

UTSIKT

Vägledning för 2024

Bolaget har givit följande vägledning för 2024 den 14 februari 2024:

 • Bolaget uppskattar att silverproduktionen kommer att vara 1,45–1,55 miljoner uns under 2024 
 • Den årliga EBITDA kommer att uppgå till minst 28 %  
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA kommer att ligga under 2,0 vid årets slut 

Företaget förväntar sig att bibehålla en god lönsamhetsnivå under 2024. Lönsamheten stöds av förbättrad operativ effektivitet men belastas av inflation och kostnadsökningar. Bolagets lönsamhet påverkas väsentligt av externa faktorer, såsom metallpriser, valutakurser och inflation. Uppnåendet av vägledningen förutsätter en liten ökning av metallpriserna och att EUR/USD-kursen förblir ungefär på samma nivå som tidpunkten för publiceringen av vägledningen (14 februari 2024). 

VD ORD, MIKKO JALASTO

Sotkamo Silver avslutade året med ett starkt fjärde kvartal. Silverproduktionen låg kvar på en hög nivå (409 000 uns) och nettoomsättningen ökade med 9 % från föregående år. EBITDA förbättrades både jämfört med samma period föregående år och föregående kvartal till 44 MSEK. Förbättringar i lönsamheten uppnåddes tack vare en ökad operativ effektivitet efter jämförelseperioden, ett fast silverpris och lägre brytningskostnader under sista kvartalet. Dessutom påverkades EBITDA-marginalen av ett lägre elpris jämfört med föregående år. 

Under det fjärde kvartalet gjorde vi även betydande framsteg mot våra viktigaste strategiska hållbarhetsmål. Vårt mål att uppnå A-nivån på alla Responsible Mining System-parametrar i enlighet med verifiering av en oberoende revisor. Enligt den senaste bedömningen från ledningen var vi i slutet av år 2023 i stort sett redo inom fyra huvudområden: avfallshantering, vattenrening, arbetsmiljö och intressentengagemang. Vi kommer också att fortsätta arbetet för att minska våra kväveutsläpp. 

I december rapporterade vi resultaten av infyllnadsborrningar som var i linje med våra förväntningar och utgör ett stöd för gruvverksamheten under kommande år. Vi anser att de nuvarande kända malmreserverna och mineraltillgångarna är tillräckliga för cirka 7–8 års gruvdrift. Dessa kommer att kompletteras ytterligare under åren 2024–2025. 

Sammantaget utvecklades år 2023 som planerat efter bytet av gruventreprenör under första kvartalet. De strategiska mål vi satte upp i vår företrädesemission i början av år 2023 har till stor del uppnåtts och bolaget har med framgångsrikt resultat genomfört en tydlig operativ och finansiell vändning. I slutet av 2022 informerade vi om att den genomsnittliga silverhalten skulle förbättras när vi börjar bryta på lägre nivåer, och detta har nu skett tack vare effektiv implementering och planering 

Vändningen var kanske tydligast i vårt kassaflöde från verksamheten som förbättrades med nästan 100 MSEK jämfört med föregående år. Under 2024 kommer vi att fortsätta att fokusera på operativ effektivitet för att upprätthålla hög lönsamhet och begränsa effekterna av den allmänna inflationen. 

Under första halvåret kommer vi främst att fokusera på att färdigställa planerna för att förlänga gruvans livslängd till 2035. Nödvändiga investeringar kommer att genomföras under 2024–2025. Den första kampanjen kommer att starta redan i år, och vi planerar att investera cirka en miljon euro i den. Tack vare vår framgångsrika vändning kan vi nu utveckla vår verksamhet med kassaflöde från den löpande verksamheten. Jag är mycket nöjd med detta. I 2025 planerar vi att slutföra den nödvändiga ifyllnaden och undersökningsborrningen, slutföra resultatanalysen och publicera uppdaterade uppskattningar av gruvans livslängd.    

NYCKELTAL


Q4/23Q4/22Förändring, %1-12/231-12/22Förändring, %
Nettoomsättning, MSEK109100940737110
EBITDA, MSEK441912514053163
EBITDA marginal %40191063414139
Rörelseresultat (EBIT), MSEK25-1
67-34
Rörelseresultat (EBIT) marginal %23-1
16-9
Soliditet %433812433812
Kassalikviditet %1054612710546127
Nettoskuld/EBITDA1,55,3-731,55,3-73
Personal vid slutet
av perioden
4744747447
Silverproduktion, koz409294391411116921
Anrikade ton, kt112154-28478635-25
Genomsnittlig silverhalt, g/ton12672751056952

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har realiserats efter rapportperioden.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING

Bolagets styrelse kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning ska betalas för året 2023. 

FINANCIELL KALENDER

 • Årsredovisning för 2023: senast den 2 april 2024 
 • Årsstämma: 23 april 2024 
 • Q1/2024: 30 april 2024 
 • Q2/2024: 26 juli 2024 
 • Q3/2024: 25 oktober 2024 

WEBCAST

Sotkamo Silver presenterar resultatet i en webcast med start kl. 13.00 finsk tid (12.00 svensk tid) i dag (den 14 februari 2024). Presentationen ges på finska och materialet är på engelska. Webcasten kan följas direkt på:
https://link.silver.fi/2023Q4

Presentation kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida:
https://www.silver.fi/en/investors/presentations

YTTERLIGARE INFORMATION

Mikko Jalasto
Koncernchef (CEO)
mikko.jalasto@silver.fi
tel. +358 50 482 1689

Tommi Talasterä
Koncerns ekonomichef
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Detta är en sammanfattning av Sotkamo Silvers bokslutskommuniké. Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande och finns tillgänglig på företagets webbsida:: https://www.silver.fi/sv/investerare

Om Sotkamo Silver

Sotkamo Silver är ett gruv- och malmprospekteringsföretag som utvecklar och utnyttjar mineralfyndigheter i Kajanaland i Finland. Sotkamo Silver stöder den globala utvecklingen mot grön omställningsteknik och producerar de metaller som behövs på ett ansvarsfullt sätt och genom att ta hänsyn till lokala intressenter. Sotkamo Silvers huvudprojekt är en silvergruva i Sotkamo, Finland. Förutom silver producerar gruvan guld, zink och bly. Bolaget har även gruv- och malmprospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter i närheten av silvergruvan i Kajanaland. Sotkamo Silverkoncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda finska dotterbolag (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver är noterat på NGM Main Regulated i Stockholm (SOSI), Nasdaq Helsinki (SOSI1) och Börse Berlin.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi