13:18:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-12-27 12:00:00

Sotkamo Silver AB | Pörssitiedote | 27.12.2023 klo 13:00:00 EET

Sotkamo Silver AB pörssitiedote: Tukholmassa 27.12.2023, kello 13.00 Suomen aikaa (12.00 Ruotsin aikaa)

Sotkamo Silver päivittää Hopeakaivoksen malmivara-arviotaan - arvioidut malmivarat varmentavat tulevien vuosien louhintaa

Sotkamo Silver arvioi joulukuussa 2023 päivitetyn malmivara-arvionsa mukaisesti Hopeakaivoksen malmivaroiksi yhteensä 1,45 miljoonaa tonnia. Malmivara-arvion päivitys ei muuta Sotkamo Silverin ohjeistusta tai vuoden 2023 tuotantoennustetta.

Malmivarojen ja tällä hetkellä tunnettujen mineraalivarantojen määrän yhtiö uskoo riittävän nyt noin 7-8 vuoden louhintaan ja niitä tullaan kasvattamaan vuosille 2024 ja 2025 suunnitelluilla täydennys- ja tutkimuskairauksilla. Täydennyskairausten avulla nostetaan mineraalivarantoja malmivaroiksi. Tutkimuskairauksilla kasvatetaan tiedossa olevien mineraalivarantojen määrää nykyisen kaivoksen alueella.

Lähivuosina Sotkamo Silver panostaa nykyisen kaivoksen lisäksi sen läheisyydessä olevien malmikriittisten alueiden tutkimiseen ja kehittämiseen.

Toimitusjohtaja Mikko Jalasto:

”Päivityksen tulos oli odotustemme mukainen. Arvioidut malmivarat varmentavat tulevien vuosien louhintaa. Jatkamme toistuvilla täydennyskairauksilla mineraalivarantojen nostamista malmivaroiksi.”

Hopeakaivoksen malmivarat
Malmivarat edustavat sitä osaa mineraalivarannosta, johon tuotanto keskittyy lyhyellä aikavälillä. Tällä alueella tehdään yksityiskohtaista täydennyskairausta optimoidun kaivossuunnittelun varmistamiseksi. Sotkamo Silver pyrkii myös varmistamaan täydennyskairauksin, että malmivaroja lisätään vuosittain vähintään yhden vuoden tuotannolla. Sotkamo Silverin johto uskoo myös, että jatkuvilla täydennyskairauksilla yhtiö pystyy varmistamaan malmivaroja olevan jatkuvasti saatavilla kolmen vuoden tuotantoon riittävä määrä.

Hopeakaivoksen malmivara-arvio

ReserveMass  Ag  Au  Pb  Zn  AgEq
classification(kt)  g/t  g/t  %  %  g/t
Proved944  96  0,17  0,25  0,58  133
Probable511  91  0,25  0,21  0,48  130
Grand total 1455  94  0,20  0,23  0,55  132

Kaivoksen eliniän pidentäminen ja uudet malminetsintäalueet
Sotkamo Silverin johto ja hallitus arvioivat, että olennainen osa nykyisistä mineraalivarannoista, jotka eivät vielä sisälly malmivaroihin, voidaan niihin tulevaisuudessa sisällyttää jatkuvalla täydennyskairauksella. Mineraalivarannot edustavat varoja, jotka ovat melko tunnettuja, mutta joita ei ole vielä kairattu yksityiskohtaisesti. Nämä varannot muodostavat perustan arvioidulle kaivoksen eliniälle, mikä ulottuu tällä hetkellä vuoteen 2030.

Alueet, jotka sijaitsevat nykyisten mineraalivarantojen ulkopuolella, tarjoavat lisämahdollisuuksia Hopeakaivoksen laajentamiseen. Sotkamo Silverin tavoitteena on vuoden 2025 loppuun mennessä pidentää kaivoksen elinikää vuoteen 2035. Hopeakaivoksen kehittämishankkeiden lisäksi Sotkamo Silver kehittää ja etsii strategiansa mukaisesti myös tulevaisuuden kasvupolkuja. Sotkamo Silver suunnittelee tutkimusohjelmia yhtiön malminetsintäalueille ja on parhaillaan mallintamassa ja tarkentamassa etsintätoimenpiteitään tuleville vuosille.

Huomautukset ja oletukset
1) Malmivara-arvio perustuu vuoden 2022 arvioon ja sen jälkeen toteutuneeseen malmin louhintaan sekä syksyllä 2023 päättyneiden kairausten tuloksiin. Vuoden 2023 malmivara- arvio laadittiin sisäisesti ja sen laadinnassa noudatettiin JORC 2012 –koodiston mukaisia periaatteita. 2) Malmivara-arviota ei ole verifioinut JORC-koodin mukainen ulkopuolinen pätevä henkilö (”competent person”). 3) Arvion tonnimäärä ja metallipitoisuusarviot sisältävät oletetun malmitappion, 10 %, ja laimennuksen, 15 %. Laimentavan kiven pitoisuus on ollut nolla. 4) Vaihtokurssi USD/EUR = 1,05. 5) Cut-off-arvona on käytetty nettosulattoarvoa (Net Smelter Return, NSR) 45 Euroa/tonni. NSR on laskettu AgEq-pitoisuudesta (hopeaekvivalentti) 6) Hopeaekvivalenttilaskennassa on käytetty seuraavia metallien hintoja; Ag=25,6 USD/oz, Au = 1952 USD/oz, Pb = 2107 USD/t, Zn = 2529 USD/t. 7) Hopeaekvivalenttilaskenta ; AgEq = Ag-content + 0,00256*Pb-content + 0,00307*Zn-content + 76,25*Au-content.

Tarkempaa tietoa Hopeakaivoksesta ja sen toiminnasta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.silver.fi.

LISÄTIETOJA:

Mikko Jalasto,
toimitusjohtaja, Sotkamo Silver
mikko.jalasto@silver.fi
puh. +358 50 482 1689

Sotkamo Silver lyhyesti
Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet. Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGM-pörssin Main Regulated -listalla Tukholmassa (SOSI), Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä. Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi.