14:52:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-12-27 12:00:00

Sotkamo Silver AB | Börsmeddelande | 27 december 2023 kl. 13:00:00 EET

Sotkamo Silver AB börsmeddelande: Stockholm 27.12.2023 kl. 13.00 finsk tid (12.00 svensk tid)

Sotkamo Silver uppdaterar sin uppskattning av Silvergruvans malmreserver – de uppskattade malmreserverna kommer att säkerställa brytning under de kommande åren

I enlighet med sin uppdaterade uppskattning av malmreserven i december 2023 uppskattar Sotkamo Silver Silvergruvans malmreserver till totalt 1,45 miljoner ton. Uppdatering av uppskattningen av malmreserverna ändrar inte Sotkamo Silvers instruktioner eller produktionsprognosen för 2023.

Företaget anser att mängden malmreserver och för närvarande kända mineralreserver kommer att vara tillräcklig för cirka 7–8 års brytning och kommer att ökas genom kompletterings- och undersökningsborrningar som planeras för 2024 och 2025. Med hjälp av kompletteringsborrning höjs mineralreserver till malmreserver. Undersökningsborrning ökar antalet kända mineralreserver i området för den nuvarande gruvan.

Under de närmaste åren kommer Sotkamo Silver att investera inte bara i den nuvarande gruvan utan också i forskning och utveckling av malmkritiska områden i dess närhet.

Verkställande direktör Mikko Jalasto:

"Resultatet av uppdateringen var i linje med våra förväntningar. De uppskattade malmreserverna säkerställer brytningen under de kommande åren. Vi kommer att fortsätta att höja mineralreserver till malmreserver genom upprepad kompletteringsborrning.”

Silvergruvans malmreserver
Malmreserver representerar den del av mineralreserven där produktionen är koncentrerad på kort sikt. Detaljerad kompletteringsborrning görs i detta område för att säkerställa optimerad gruvplanering. Sotkamo Silver strävar också efter att genom kompletteringsborrningar säkerställa att antalet malmreserver ökar årligen med minst ett års produktion. Sotkamo Silvers ledning anser också att genom kontinuerliga kompletteringsborrningar kommer företaget att kunna säkerställa att tillräckliga malmreserver ständigt finns tillgängliga för tre års produktion.

Uppskattning av Silvergruvans malmreserv

ReserveMass  Ag  Au  Pb  Zn  AgEq
classification(kt)  g/t  g/t  %  %  g/t
Proved944  96  0.17  0.25  0.58  133
Probable511  91  0.25  0.21  0.48  130
Grand total 1455  94  0,20  0.23  0.55  132

Förlängning av gruvans livslängd och nya malmprospekteringsområden
Sotkamo Silvers ledning och styrelse bedömer att en väsentlig del av de befintliga mineralreserverna, som ännu inte ingår i malmreserverna, kan inkluderas i dem i framtiden med kontinuerlig kompletteringsborrning. Mineralreserver representerar reserver som är ganska välkända men som ännu inte har kärnborrats i detalj. Dessa reserver utgör grunden till den beräknade gruvans livslängd, som för närvarande sträcker sig ända till år 2030.

Områden utanför befintliga mineralreserver erbjuder ytterligare möjligheter att expandera Silvergruvan. Sotkamo Silvers mål är att förlänga gruvans livslängd till år 2035 i slutet av år 2025. Utöver programmen för utveckling av Silvergruvan utvecklar och letar Sotkamo Silver också efter möjligheter till framtida tillväxt i enlighet med sin strategi. Sotkamo Silver planerar forskningsprogram för företagets malmprospekteringsområden och modellerar och förfinar för närvarande sina prospekteringsåtgärder för de kommande åren.

Anmärkningar och antaganden
1) Uppskattningen av malmreserven baseras på uppskattningen år 2022 och efterföljande malmbrytning, samt resultaten av kärnborrningar som slutförts under hösten 2023. Uppskattningen av malmreserven för 2023 utarbetades internt och den utarbetades i enlighet med principerna i JORC 2012-koden. 2) Uppskattningen av malmreserven har inte verifierats av en extern behörig person i enlighet med JORC-koden ("behörig person"). 3) Beräknade tonnage- och metallinnehållsuppskattningar inkluderar antagen malmförlust på 10 % och utspädning på 15 %. Koncentrationen av den utspädande stenen har varit noll. 4) Växelkurs USD/EUR = 1,05. 5) Netto smältverksavkastning (Net Smelter Return, NSR) på 45 EUR/ton har använts som cut-off-värde. NSR beräknas från AgEq-halt (silverekvivalent) 6) Följande metallpriser har använts i beräkningen av silverekvivalenten; Ag=25,6 USD/oz, Au = 1952 USD/oz, Pb = 2107 USD/t, Zn = 2529 USD/t. 7) Beräkning av silverekvivalenten ; AgEq = Ag-content + 0,00256*Pb-content + 0,00307*Zn-content + 76,25*Au-content.

Mer detaljerad information om Silvergruvan och dess verksamhet finns på företagets hemsida på www.silver.fi/sv/.

MER INFORMATION:

Mikko Jalasto,
verkställande direktör, Sotkamo Silver
mikko.jalasto@silver.fi
tfn +358 50 482 1689

Sotkamo Silver i ett nötskal
Sotkamo Silver är ett gruv- och malmprospekteringsbolag som utvecklar och utvinner mineralfyndigheter i regionen Kajanaland i Finland. Sotkamo Silver stödjer den globala utvecklingen mot teknik för grön omställning och producerar de nödvändiga metallerna på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till lokala intressenter. Sotkamo Silvers huvudprojekt är Sotkamo silvergruva. Förutom silver producerar gruvan guld, zink och bly. Företaget har också gruv- och prospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter som ligger nära Kajanaland silvergruva. Sotkamo Silver-koncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag i Finland (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver-aktien är noterad på Main Regulated-listan på Stockholms NGM-börs i Stockholm (SOSI), på Nasdaq Helsinki (SOSI1) och på Börse Berlin. Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi.