14:03:44 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-04-30 08:00:00

Sotkamo Silver AB | Pörssitiedote | 30.04.2024 klo 09:00:00 EEST

Viime vuotta vahvempi aloitus

LYHYESTI

Tammi–maaliskuu

 • Liikevaihto kasvoi 26 % 85 MSEK:iin (67 MSEK),
 • johtuen pääasiassa suuremmasta hopean
 • tuotantomäärästä, korkeammasta keskimääräisestä
 • hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta
 • kehityksestä. Sinkin ja lyijyn myynti laski johtuen pääasiassa alhaisemmasta sinkin hinnasta ja pitoisuuksista
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 167 %:lla 17 MSEK:iin (6), käyttökateprosentti nousi 20 %:iin (9)
 • Liiketulos (EBIT) nousi -1 MSEK:iin (-10)
 • Kannattavuus parani merkittävästi vertailukauteen verrattuna, johtuen korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta, hopean korkeammasta hinnasta ja kaivostoimintojen tehokkuuden parantumisesta. Kannattavuuden lasku edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui pääasiassa alhaisemmasta hopeapitoisuudesta, inflaation vaikutuksesta sopimushintoihin ja maanalaisessa kaivoksessa tehdyistä tulevia vuosineljänneksiä varten tehdyistä valmistelevista töistä
 • Rahavarat kasvoivat 38 MSEK:iin (34)
 • Investoinnit yli kaksinkertaistuivat 17 MSEK:iin (8)
 • Tuotanto oli noin 309 000 unssia hopeaa (207 000), 717 unssia kultaa (516), 197 tonnia lyijyä (232) ja 338 tonnia sinkkiä (515) rikasteissa

Vertailuluvut ovat edellisen vuoden vastaavan jakson lukuja. Ristiriitatilanteissa sovelletaan tämän raportin virallista ruotsinkielistä versiota.

NÄKYMÄT

Ohjeistus vuodelle 2024 (muuttumaton)

Yritys on antanut 14.2.2024 seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2024:

 • Yhtiö arvio tuottavansa 1,45–1,55 miljoonaa unssia hopeaa
 • Vuotuisen käyttökatemarginaalin arvioidaan olevan vähintään 28 %
 • Nettovelan suhteen käyttökatteeseen arvioidaan olevan vuoden lopussa alle 2,0

Yhtiö odottaa kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla vuonna 2024. Kannattavuutta tukee parantunut operatiivinen tehokkuus mutta heikentää inflaatio ja kustannusten nousu. Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä inflaatio. Ohjauksen saavuttaminen edellyttää metallien hintojen hienoista nousua ja EUR/USD-valuuttakurssin pysymistä suurin piirtein ohjeistuksen julkistamishetken (14.2.2024) tasolla.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäisellä neljänneksellä Sotkamo Silverin liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 85 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Rikastamamme malmin määrä kasvoi sekä edellisestä neljänneksestä että vertailukaudesta. Malmin keskimääräinen hopeapitoisuus oli viime neljänneksellä kertomamme mukaisesti edellisen neljänneksen poikkeuksellisen korkeaa tasoa alhaisemmalla tasolla. Kuitenkin hopeatuotanto kasvoi 49 prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta 309 000 unssiin (207 000). Tuotantoon vaikuttivat neljänneksen alussa myös yksittäiset tekniset haasteet louhinnassa ja rikastamolla.

Jatkaessamme matkaamme kohti tämän vuoden tavoitteitamme, meitä tukevat hopean ja kullan hinnan positiivinen kehitys, mitkä ovat nousseet voimakkaasti viimeisen kuukauden aikana. Silver Instituten tuore raportti ennakoi hopean kysynnän ylittävän tarjonnan myös tämän vuoden osalta selvästi. Huhtikuun aikana hopean hinta oli euroissa mitattuna korkeimmalla tasolla meidän kaivostuotannomme aikana.

Sotkamo Silverin käyttökate (EBITDA) nousi 167 prosenttia vertailukaudesta 17 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Käyttökatemarginaalimme oli ensimmäisellä neljänneksellä 20 prosenttia. Kannattavuuteen vaikuttivat kustannusten nouseminen, johon heijastui yleinen inflaatio, sekä neljänneksellä tehdyt tulevaa tuotantoa valmistelevat työt. Konsernin kassavarat laskivat toteutettujen lainalyhennysten ja investointien seurauksena, mutta operatiivinen rahavirta oli 2,7 miljoonaa kruunua positiivinen.

Etenimme suunnitellusti vastuullisuustyössämme: typpipäästöjä on saatu laskettua suunnitellusti bioreaktorin käyttöönoton johdosta ja työ Kaivosvastuujärjestelmän mukaisen A-tason saavuttamiseksi eteni. Ympäristölupaan liittyvän kaivannasjätteen jätehuolto- ja sulkemissuunnitelma on käsittelyssä.

Toisella neljänneksellä keskitymme vakaan tuotannon jatkamiseen, jotta voimme hyödyntää maksimaalisesti suotuisan hopeamarkkinan.

 

AVAINLUVUT


Q1/24Q1/23Muutos, %1-12/23
Liikevaihto, MSEK856726407
Käyttökate (EBITDA), MSEK176167140
Käyttökate (%)20911334
Liiketulos (EBIT) , MSEK-1-10 67
Liiketulosprosentti (%)-1-14 16
Omavaraisuusaste (%)4440943
Maksuvalmius (%)946740105
Nettovelka/käyttökate1,511,7-871,5
Henkilöstö kauden lopussa49441147
Hopeantuotanto, koz309207491 411
Louhintamäärä rikastamolle, tuhatta tonnia1249728478
Keskimääräinen hopeapitoisuus,
g/tonni
918212105

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiön varsinainen yhtiökokous teki seuraavat päätökset (23.4.2024):

 • Varsinainen yhtiökokous hyväksyi sekä emoyhtiön että konsernin tilikauden 2023 tuloslaskelman ja taseen. Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2023 jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2023.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksessa on kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jukka Jokela, Kimmo Luukkonen, Sixten Sunabacka, Eeva-Liisa Virkkunen ja Mauri Visuri. Joni Lukkaroinen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG:n yhtiön tilintarkastajaksi vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
 • Johdon palkitsemista koskevat ohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti.
 • Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen vuoden 2023 palkitsemisraportin. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen vuosipalkkioista.
 • Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään uusista osakeannista ja muista rahoitusvälineitä ei saanut tarvittavaa enemmistöä annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous päätti olla valtuuttamatta hallitusta uusien osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen laskemiseen.

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Q2/2024: 26.7.2024 
 • Q3/2024: 25.10.2024 
 • Q4/2024: Päätetään myöhemmin

WEBINAARI

Sotkamo Silver järjestää tulojulkistuksen tiedotustilaisuuden tänään (30.4.2024) klo 13:00 Suomen aikaa. Webinaari järjestetään suomen kielellä ja siinä esitettävä materiaali on englannin kielellä. Webinaariin pääsee osallistumaan alla olevan linkin kautta:
https://link.silver.fi/2024Q1

Esitys tulee saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen:
https://www.silver.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

LISÄTIETOJA:

Mikko Jalasto,
toimitusjohtaja, Sotkamo Silver
mikko.jalasto@silver.fi
puh. +358 50 4821689

Tommi Talasterä,
talousjohtaja, Sotkamo Silver
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tämä tiedote on tiivistelmä Sotkamo Silverin osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme: www.silver.fi/fi/sijoittajat

Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet. Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGMpörssin Main Regulated -listalla Tukholmassa (SOSI), Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä.

Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi