15:22:32 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-02-14 08:00:00

Sotkamo Silver AB | Pörssitiedote | 14.02.2024 klo 09:00:00 EET

Vahva lopetus käännevuodelle

LYHYESTI

Loka - joulukuu

 • Liikevaihto kasvoi 9 % 109 MSEK:iin (100 MSEK), mikä johtui pääasiassa suuremmasta hopean tuotantomäärästä, korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä. Sinkin ja lyijyn myynti laski johtuen pääosin sinkin alhaisemmasta hinnasta ja alhaisemmista pitoisuuksista 
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 125 % 44 MSEK:iin (19), käyttökateprosentti nousi 106 % 40 %:iin (19) 
 • Liiketulos (EBIT) nousi 25 MSEK:iin (-1) 
 • Kannattavuus parani merkittävästi, mikä johtui korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta, hopean korkeammasta hinnasta, kaivostoimintojen tehokkuuden parantumisesta, energian hintojen laskusta ja alemmista kaivostoiminnan volyymeistä. Edellisenä vuonna aloitetuilla kustannusten optimointitoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön käyttökustannuksiin 
 • Rahavarat kasvoivat 79 MSEK:iin (1) 
 • Investoinnit kasvoivat 65 % 18 MSEK:iin (11) 
 • Tuotanto oli noin 409 000 unssia hopeaa (294 000), 902 unssia kultaa (829), 177 tonnia lyijyä (401) ja 287 tonnia sinkkiä (874) rikasteissa 

Tammi – joulukuu

 • Vuonna 2023 Sotkamo Silver toteutti onnistuneen toiminnallisen ja taloudellisen käänteen, minkä johdosta kannattavuus parani ja yhtiö saavutti kaikki ohjeistuksensa mukaiset taloudelliset tavoitteet  
 • Liikevaihto nousi 10 % 407 MSEK:iin (371 MSEK), mikä johtui etenkin korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä 
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 163 % 140 MSEK:iin (53), käyttökateprosentti nousi 139 % 34 %:iin (14) 
 • Liiketulos (EBIT) nousi 67 MSEK:iin (-34) 
 • Ensimmäisen neljänneksen jälkeen kannattavuus nousi hyvälle tasolle ja nettovelan suhde käyttökatteeseen laski tasolle 1,5. 
 • Rahavarat lisääntyivät 79 MSEK:iin (1)  
 • Investoinnit vähenivät 24 % 46 MSEK:iin (61)  
 • Tuotanto oli noin 1 411 000 unssia hopeaa (1 169 000), 3 048 unssia kultaa (3 285), 909 tonnia lyijyä (1 535) ja 1 857 tonnia sinkkiä (3 335) rikasteissa  
 • Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiö sai merkintäoikeusannista bruttotuottona noin 3,4 MEUR ja sopi seniorlainasopimuksen ehtoihin tehtävästä muutoksesta, jolla seniorlainan ensimmäisen maksuerän (1,5 MEUR) maksamista lykättiin maaliskuuhun 2026 

Vertailuluvut ovat edellisen vuoden vastaavan jakson lukuja. Ristiriitatilanteissa sovelletaan tämän raportin virallista ruotsinkielistä versiota.

NÄKYMÄT

Ohjeistus vuodelle 2024

Yhtiö on 14.2.2024 antanut seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2024:

 • Yhtiö arvio tuottavansa 1,45–1,55 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2024 
 • Vuotuisen käyttökatteen arvioidaan olevan vähintään 28 % 
 • Nettovelan suhteen käyttökatteeseen arvioidaan olevan vuoden lopussa alle 2,0 

Yhtiö odottaa kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla vuonna 2024. Kannattavuutta tukee parantunut operatiivinen tehokkuus mutta heikentää inflaatio ja kustannusten nousu. Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä inflaatio. Ohjauksen saavuttaminen edellyttää metallien hintojen hienoista nousua ja EUR/USD-valuuttakurssin pysymistä suurin piirtein ohjeistuksen julkistamishetken (14.2.2024) tasolla. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS, MIKKO JALASTO

Sotkamo Silver päätti vuoden vahvaan viimeiseen neljännekseen. Hopean tuotanto pysyi korkealla tasolla (409 000 unssia) ja liikevaihto kasvoi 9 % edellisestä vuodesta. Käyttökate parani sekä vertailukaudesta että edellisestä neljänneksestä ollen 44 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kannattavuuden parantumista tukivat operatiivisen toiminnan tehostuminen vertailukauden jälkeen, vakaalla tasolla pysynyt hopean hinta sekä louhinnan alemmat kustannukset viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi käyttökatteeseen vaikuttivat sähkön vertailukautta alhaisempi hinta. 

Etenimme viimeisellä neljänneksellä myös tärkeiden strategisten vastuullisuustavoitteidemme suhteen. Tavoitteenamme on A-tason saavuttaminen kaikissa kaivosvastuujärjestelmän osa-alueissa riippumattoman tarkastajan toteamana. Johdon viimeisimmän arvion mukaan olimme vuoden lopussa pitkälti valmiina jo neljän keskeisen osa-alueen osalta (rikastushiekka, vesien käsittely, työturvallisuus ja sidosryhmäyhteistyö). Jatkamme myös työtämme typpipäästöjen vähentämiseksi. 

Joulukuussa tiedotimme täydennyskairausten tuloksista, jotka olivat odotustemme mukaisia ja tukevat tulevien vuosien louhintaa. Malmivarojen ja tällä hetkellä tunnettujen mineraalivarantojen määrän uskomme riittävän nyt noin 7–8 vuoden louhintaan ja niitä tullaan täydentämään vuosina 2024-2025.  

Vuosi 2023 eteni kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen kaivosurakoitsijavaihdoksen jälkeen suunnitellusti. Merkintäoikeusannissamme viime vuoden alussa listaamamme strategiset tavoitteet on nyt pitkälti saavutettu ja yhtiö on onnistunut selvän operatiivisen ja taloudellisen käänteen toteuttamisessa. Vuoden 2022 lopussa kerroimme, että hopeapitoisuudet paranevat, kun pääsemme louhimaan alemmilla tasoilla ja tehokkaan suunnittelun ja toimeenpanon ansiosta näin on nyt tapahtunut.  

Käänteemme näkyy erittäin selvästi liiketoiminnan rahavirrassa, joka kasvoi lähes 100 miljoonaa Ruotsin kruunua edellisvuodesta. Vuoden 2024 aikana jatkamme operatiiviseen tehokkuuteen panostamista korkean kannattavuuden ylläpitämiseksi sekä inflaation vaikutusten lieventämiseksi. 

Alkuvuoden aikana keskitymme viimeistelemään operatiiviset suunnitelmat liittyen kaivoksen eliniän pidentämiseen vuoteen 2035 asti. Tarvittavat investoinnit tullaan tekemään vuosina 2024–2025. Ensimmäinen kairauskampanja alkaa jo tänä vuonna, ja aiomme investoida siihen noin miljoona euroa. Kiitos onnistuneen käänteemme, pystymme nyt kehittämään toimintaamme tulorahoituksella. Vuoden 2025 aikana aiomme tehdä tarvittavat kairaukset, analysoida tulokset ja julkistaa päivitetyn arvion kaivoksen eliniästä. 

AVAINLUVUT


Q4/23Q4/22Muutos, %1-12/231-12/22Muutos, %
Liikevaihto, MSEK109100940737110
Käyttökate (EBITDA), MSEK441912514053163
Käyttökate (%)40191063414139
Liiketulos (EBIT) , MSEK25-1
67-34
Liiketulosprosentti23-1
16-9
Omavaraisuusaste (%)433812433812
Maksuvalmius (%)1054612710546127
Nettovelka/käyttökate1,55,3-731,55,3-73
Henkilöstö kauden lopussa4744747447
Hopeantuotanto, koz409294391 4111 16921
Louhintamäärä rikastamolle, tuhatta tonnia112154-28478635-25
Keskimääräinen hopeapitoisuus, g/tonni12672751056952

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Vuosikertomus viimeistään 2.4.2024 
 • Yhtiökokous 23.4.  
 • Q1/2024: 30.4. 2024 
 • Q2/2024: 26.7.2024 
 • Q3/2024: 25.10.2024 

WEBINAARI

Sotkamo Silver järjestää tulojulkistuksen tiedotustilaisuuden tänään (14. helmikuuta 2024) klo 13:00 Suomen aikaa (12:00 Ruotsin aikaa). Webinaari järjestetään suomen kielellä ja siinä esitettävä materiaali on englannin kielellä. Webinaariin pääsee osallistumaan alla olevan linkin kautta:
https://link.silver.fi/2023Q4

Esitys tulee saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen:
https://www.silver.fi/en/investors/presentations

LISÄTIETOJA:

Mikko Jalasto,
toimitusjohtaja, Sotkamo Silver
mikko.jalasto@silver.fi
puh. +358 50 4821689

Tommi Talasterä,
talousjohtaja, Sotkamo Silver
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tämä tiedote on tiivistelmä Sotkamo Silverin tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme: www.silver.fi/fi/sijoittajat

Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet. Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGMpörssin Main Regulated -listalla Tukholmassa (SOSI), Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä.

Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi