13:01:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-12-07 07:09:00

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att den första cancerpatienten framgångsrikt har doserats i den kliniska fas I/IIa-studien Tumorad-01 med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201. Initiala data avseende säkerhet och biodistribution från studiens fas I-del bedöms kunna rapporteras redan under första halvåret 2024.

Tumorad-01 är en fas I/IIa first-in-human-studie i patienter med avancerad cancer med det primära syftet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, dosimetri och initial effekt av 177Lu-SN201. Fas I-delen av studien är designad för upp till 30 cancerpatienter och har som mål att baserat på säkerhet och biodistribution identifiera en möjlig terapeutisk dos för vidare tester i utvalda patientgrupper i fas IIa-delen av studien.

"Vi ser med glädje att den första patienten med avancerad cancer nu framgångsrikt doserats i denna första studie i människa inom Tumorad-programmet. Med en studiedesign som möjliggör kontinuerlig datarapportering förväntar vi oss initiala data som visar på biodistribution och ansamling av 177Lu-SN201 i tumörer hos cancersjuka patienter tidigt i studien. Dessa data är av stor betydelse då de kan ge en indikation om substansens användbarhet i cancerpatienter”, säger VD Mats Hansen.

Studien drivs initialt vid ett antal kliniker i Australien och efterhand som studien fortskrider kan även kliniker i andra länder komma att inkluderas. 

Studiedetaljer kommer att publiceras på www.clinicaltrials.gov.

Kliniska bevis på selektiv tumöransamling av Spago Nanomedicals funktionella nanopartiklar har tidigare genererats med MRT-kontrastmedlet SN132D hos patienter med bröstcancer. I Tumorad-läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 kombineras samma typ av noggrant optimerade polymera nanomaterial med den kliniskt effektiva radioisotopen lutetium-177 (177Lu), som sedan tidigare används i marknadsgodkända läkemedel. Detta gör 177Lu-SN201 till en lovande ny radionuklidterapi för tumörselektiv behandling av cancer med potentiell användning i flera olika tumörtyper.

Studien Tumorad-01 är designad för att möjliggöra tidiga data som visar på biodistribution och ansamling av 177Lu-SN201 i tumörer hos cancersjuka patienter. Vid en gynnsam fördelning av strålning till tumörer jämfört med andra organ har 177Lu-SN201 goda förutsättningar för att bli ett effektivt läkemedel mot cancer.