23:40:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Prenumeration

2022-01-25 08:30:00

Spago Nanomedical AB (publ) tillkännager idag nya resultat som visar att bolagets ledande läkemedelskandidat Tumorad (177Lu-SN201) signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden i en preklinisk modell för kolorektalcancer. Tillsammans med tidigare kommunicerade kliniska och prekliniska resultat ger de nya resultaten ytterligare stöd för användning av bolagets unika plattformsteknologi med funktionella nanopartiklar i flera olika cancerindikationer.

De nya resultaten visar att SN201 laddad med den kliniskt validerade isotopen lutetium 177 (177Lu) fördröjer tumörtillväxt och förlänger överlevnaden med 39% jämfört med kontrollgruppen i en preklinisk modell för kolorektalcancer. Resultaten förstärker tidigare prekliniska resultat med SN201 från en musmodell med aggressiv bröstcancer. Tillsammans med de nyligen kommunicerade interimsresultaten från bolagets pågående fas 1-studie med SpagoPix (SN132D) visar resultaten på styrkan och bredden i bolagets plattformsteknologi.

”Vi utvärderar för närvarande olika alternativ för att optimera den kliniska utvecklingen och vägen till marknaden. Med 177Lu-SN201 har vi möjlighet att komplettera eller kombinera befintliga standardbehandlingar och vi ser intressanta möjligheter inom både större indikationer och mer sällsynta, så kallade orphan-indikationer”, säger Mats Hansen, VD på Spago Nanomedical.

En första klinisk prövning med 177Lu-SN201 i människa är planerad att startas under 2022. Arbete pågår med att ta fram studieprotokoll och underlag för ansökan hos relevanta myndigheter, samt identifiering av lämpliga sjukhus för studien. Parallellt fortgår produktionen av GMP-material hos en extern kontraktstillverkare (CMO). Den kliniska studien ska genomföras på cancerpatienter och utformas för att dokumentera säkerhet vid olika doser av 177Lu-SN201, och för att utvärdera anti-tumöreffekt för support av tidig proof-of-concept.

Det kliniska behovet av nya typer av cancerbehandling är stort. SN201 utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi för behandling av cancer, där tumörer strålas lokalt inuti kroppen. Eftersom materialet ansamlas i snabbväxande tumörer har behandlingen potential att nå både aggressiva och spridda tumörer. SN201 bedöms kunna behandla tumörer ensamt eller i synergi med andra typer av terapier. Projektet skyddas av godkända patent på flera strategiskt viktiga regioner, inklusive USA, EU, och Japan.