00:24:15 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-05-23 08:00:00

Spago Nanomedical AB (publ) (“Spago Nanomedical” eller “Bolaget”) har mottagit avsiktsförklaringar från bland andra Bolagets största ägare, Peter Lindell, samt alla medlemmar av Bolagets styrelse och bolagsledning, avseende avsikt att nyttja teckningsoptionerna av serie TO12 (”Teckningsoptioner”) för teckning av nyemitterade aktier motsvarande deras respektive innehav av Teckningsoptioner. Totalt förväntas dessa avsiktsförklaringar leda till nyttjande av cirka 60 procent av de utestående Teckningsoptionerna.

”Åtagandena vi erhållit från vår största ägare och alla medlemmar i såväl styrelse som bolagsledning att nyttja sina teckningsoptioner till fullo understryker de framsteg vi gör, nu närmast inom Tumorad-programmet med den pågående “first-in-human” studien i patienter med avancerad cancer. Jag är mycket tacksam över och ser fram emot att förvalta det förtroendet”, säger VD Mats Hansen.

Spago Nanomedical emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2023 totalt 127 321 212 Teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 30 maj 2024. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie som tecknas genom nyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 0,20 SEK. Vid nyttjande av samtliga Teckningsoptioner tillförs Spago Nanomedical cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Likviden från inlösen av Teckningsoptionerna avses att användas till att säkra resultat från fas I-delen av den kliniska fas I/IIa-studien Tumorad-01, innefattande information om biodistribution som kan peka på möjligheten att nå behandlande effekt. Resultaten från fas I-delen kommer även att utgöra underlag för beslut om inriktning och start av fas IIa-delen av studien, samt till att stärka organisationen i takt med att Bolaget tar nästa steg i utvecklingen med Tumorad-programmet.

Utvecklingsprogrammet Tumorad har som mål att ge fler patienter med cancer möjlighet till behandling med effektiv radionuklidterapi. Läkemedelskandidaten Lu177-SN201 är baserad på den kliniskt effektiva isotopen lutetium-177, som redan framgångsrikt används för cancerbehandling, kopplad till Bolagets unika nanomedicinska plattformsmaterial. Kliniska resultat i Bolagets andra utvecklingsprogram, SpagoPix, samt prekliniska resultat inom Tumorad, visar att materialet är säkert och ansamlas i växande tumörer, vilket resulterat i förlängd överlevnad med Lu177-SN201 i olika cancermodeller. Den första kliniska studien i cancerpatienter framskrider enligt plan och målet är att på ett tidigt stadium generera resultat som stödjer den fortsatta kliniska utvecklingen.