07:52:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-12-06 08:00:00

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att företaget har fått myndighetsgodkännande att inleda en klinisk fas IIa-studie med sitt MRT-kontrastmedel SN132D i endometrios – ett kroniskt, försvagande tillstånd som drabbar upp till 10 procent av kvinnor i fertil ålder. Patientrekryteringen har påbörjats och den första patienten förväntas att bli doserad inom kort. Den pågående SPAGOPIX-01-studien i bröstcancer har avslutats och en slutrapport förbereds.

“Vi är mycket glada över att SPAGOPIX-01 uppfyller de primära målen för studien och att resultaten med SpagoPix vid bröstcancer ger en klinisk validering av vår nanomedicinska plattform. Baserat på pågående diskussioner med potentiella partners och experter inom området har vi beslutat att fokusera våra resurser inom SpagoPix-programmet på endometrios, en underbehandlad sjukdom som drabbar upp till 10 procent av kvinnor i reproduktiv ålder”, säger Spago Medicals VD Mats Hansen.

“Endometrios representerar en mycket stor indikation där det finns ett stort medicinskt behov av bättre bilddiagnostik som nuvarande kontrastmedel och annan diagnostik inte kan tillgodose”, fortsätter han.

Den kliniska fas IIa-studien i endometrios är en öppen proof-of-concept-studie som studerar effekten av det nya intravenösa kontrastmedlet SN132D hos patienter med misstänkt endometrios. Studien kommer att omfatta upp till 18 patienter och leds av docent Dr. Ligita Jokubkiene, överläkare vid avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Studien kommer att utvärdera säkerhets- och bildförbättrande egenskaper vid magnetresonanstomografi (MRT) hos SN132D hos deltagare med misstänkt endometrios. Jämförelser kommer att göras med transvaginalt ultraljud och konventionell MRT i syfte att överväga den diagnostiska potentialen hos SN132D vid endometrios.

Endometrios är ett kroniskt tillstånd som har en enorm effekt på livskvaliteten för så många kvinnor och flickor. Smärta och infertilitet är de kliniska kännetecknen för sjukdomen och påverkar inte bara de som drabbats av endometrios, utan även deras partner, familjer och samhället i stort. Behovet av bättre behandlingsalternativ och initial diagnos som möjliggör tidig upptäckt av sjukdomen är enormt. Jag är glad över att leda denna mycket efterlängtade studie och att ge hopp till kvinnor runt om i världen som lider av endometrios”, säger docent Dr. Ligita Jokubkiene.

SPAGOPIX-01-studien i bröstcancer genomfördes vid två sjukhus i Sverige med det primära målet att studera säkerheten vid olika doser av SN132D. Totalt 14 patienter med bekräftad bröstcancer inkluderades och doserades. De första resultaten från studien kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium 2022 och slutrapporten för studien förbereds.

SN132D i endometrios
Endometrios är en kronisk sjukdom i det kvinnliga reproduktionssystemet där celler som liknar de i endometriet - det vävnadslager som normalt täcker insidan av livmodern - växer utanför livmodern, vilket orsakar menstruationssmärtor, smärta vid avföring och samlag, kronisk bäckensmärta och infertilitet. Liksom cancer är endometrios en angiogenesberoende sjukdom som kan riktas mot med hjälp av optimerade funktionella nanopartiklar.

Det uppskattas att mer än 176 miljoner kvinnor i reproduktiv ålder är drabbade över hela världen, och endometrios står för lika höga sociala sjukvårdskostnader som typ 2-diabetes eller reumatoid artrit. Tillgång till tidig diagnos och effektiv behandling av endometrios är viktigt. För närvarande är den genomsnittliga tiden till diagnos 7 år, och det kliniska behovet av förbättrade diagnostiska teknologier är stort.

Endometrios representerar en stor marknad för alla diagnostiska medel som icke-invasivt kan förbättra graden av korrekt diagnos. Den uppskattade totala adresserbara marknaden för SN132D inom endometrios är 500 miljoner euro årligen, vilket är betydligt större än för bröstcancer där konkurrensen med nuvarande standard-MRT och andra modaliteter är högre.