02:09:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-05-31 15:06:00

Spago Nanomedical AB (publ) (“Spago Nanomedical” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO12 (”Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med en företrädesemission av units under det fjärde kvartalet 2023. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 97,0 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Likviden från inlösen av Teckningsoptionerna avses att användas till att säkra resultat från fas I-delen av Tumorad-01, vilka kan stödja beslut om inriktning och start av fas IIa-delen av studien, samt till att fortsatt stärka organisationen i takt med att Bolaget tar nästa steg i utvecklingen med Tumorad-programmet.

En (1) Teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Totalt nyttjades 123 480 752 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,0 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av totalt 123 480 752 aktier. Genom de nyttjade Teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader.

”Vi är glada över det förtroende vi fått från våra aktieägare. Med tillfört kapital har vi möjlighet att accelerera Tumorad-programmet med den pågående kliniska fas I/II-studien Tumorad-01 inom aggressiv cancer. Vi ser nu fram emot att rapportera initiala data från studien efter att alla tre patienter i den första gruppen genomgått sin första behandlingscykel och all tillgänglig data utvärderats av studiens Data Monitoring Committee”, säger VD Mats Hansen.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med SEK till 12 348 075,20 SEK genom utgivande av 123 480 752 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 224 715 454 till 348 196 206. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten till cirka 35,5 procent baserat på antalet aktier i Spago Nanomedical efter nyttjandet av Teckningsoptionerna.

Leverans av tecknade aktier
Tecknare av nya aktier genom nyttjande av Teckningsoptioner erhåller interimsaktier i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 24 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.