23:39:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-06-13 08:00:00

Spago Nanomedical AB (publ) tillkännagav idag bildandet av ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapliga och kliniska ledare inom onkologi och nuklearmedicin. Det vetenskapliga rådet kommer att ge stöd och vägledning i den kliniska utvecklingen av det radiofarmaceutiska programmet Tumorad med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201. Till en början består det vetenskapliga rådet av tre framstående ledamöter; professor Sten Nilsson, professor Kristian Pietras och Dr Austin Smith.

"Vi är mycket nöjda med att kunna inkludera Austin, Kristian och Sten i Spago Nanomedicals vetenskapliga råd för Tumorad. Tillsammans tillför de djup kunskap och erfarenhet till utvecklingen av nya radionukleotidterapier för cancer. Deras samlade expertis kommer att vara betydelsefull för att navigera Tumorad genom den kliniska och regulatoriska utvecklingsfasen som nu inletts genom ansökan om start av en fas I/IIa-studie i patienter med avancerad cancer”, säger VD Mats Hansen.

Det vetenskapliga rådet kommer att hjälpa till att guida den framtida riktningen för Tumorads kliniska utveckling. Genom att granska pågående data och bidra med medicinsk och vetenskaplig kunskap kommer det vetenskapliga rådet att ha en viktig roll för att säkerställa att Tumorad-programmet kan uppfylla sina mål att ge ett nytt och värdefullt behandlingsalternativ till de mest behövande patienterna. Ytterligare medlemmar kan läggas till i det vetenskapliga rådet allt eftersom programmet fortskrider.

De nuvarande medlemmarna i Tumorads vetenskapliga råd är;

Professor Sten Nilsson
Sten är specialist och professor emeritus i onkologi vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska samt specialist i nuklearmedicin. Sten ansvarade för studiedesignen och ledde det tidiga kliniska programmet Xofigo™ (tidigare Alpharadin™). Sten var tidigare ordförande i Svenska Onkologiska Föreningen (SOF) och Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) och medlem i EANM:s Radionuklidterapi Task Force. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar.

Professor Kristian Pietras
Kristian är professor i molekylär medicin vid Lunds universitet, specialiserad på translationell cancerforskning som ett nav mellan grundvetenskap, klinisk vetenskap och läkemedelsindustrin. Kristian har gjort viktiga bidrag för att definiera tumörer som kommunicerande organ som består av flera celltyper som tillsammans upprätthåller cancerprogression. Kristian har varit ledamot och ordförande i Sveriges Unga Akademi, och är invald i Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Han har publicerat över 100 forskningsartiklar och patent.

Dr. Austin Smith
Austin är utbildad och kvalificerad i medicinsk onkologi och farmaceutisk medicin. Austin är examinerad från Royal College of Surgeons, Irland och har en gedigen bakgrund inom alla aspekter av onkologi och malign hematologi, tillsammans med erfarenhet av regulatorisk vetenskap i Europa, USA och Asien-Stillahavsområdet, och innehar ledande befattningar inom biopharma företag. Austin är också medlem i expertgruppen för onkologi, som representerar fakulteten för farmaceutisk medicin i Storbritannien.