07:48:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2024-06-10 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-31 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 X-dag ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-05-20 08:00:00

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att båda klinikerna i fas I/IIa studien Tumorad-01 aktivt rekryterar patienter. Hittills har två patienter inkluderats och framgångsrikt doserats. En tredje patient har inkluderats och inväntar dosering och en fjärde patient har identifierats. Studien framskrider enligt plan med fokus på att rekrytera patienter med olika typer av tumörer.

Tumorad-01 är en fas I/IIa “first-in-human” studie i patienter med avancerad cancer med det primära målet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, dosimetri samt initial effekt av läkemedelskandidaten 177Lu-SN201. Fas I-delen av studien syftar till att, baserat på säkerhet och fördelning i kroppen (biodistribution), identifiera en möjlig terapeutisk dos för vidare testning i utvalda patientgrupper i fas IIa-delen av studien.

Två patienter, båda män med spridd kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), har framgångsrikt genomgått initial dosering med 10 MBq/kg. Inga allvarliga biverkningar (”serious adverse events” - SAEs) har rapporterats. Patienterna 3 och 4 är kvinnor med andra och olika typer av tumörer.

Nästa möte med studiens “Data Monitoring Committee” (DMC) planeras efter att alla tre patienter i den första gruppen har genomgått sin första behandlingscykel. DMC kommer då att utvärdera all tillgänglig data rörande säkerhet, tolerabilitet, biodistribution och dosimetri. Bolagets mål att uppdatera marknaden kring initiala studiedata efter denna utvärdering kvarstår.

Vi är nöjda med hur denna first-in-human-studie inom Tumorad-programmet framskrider. Klinikerna i Australien uppvisar stort engagemang och är aktiva med rekrytering av patienter. Vi ser fram emot DMCs utvärdering och rekommendation efter avslutad behandling av första patientgruppen enligt studieprotokollet. Vårt huvudsakliga fokus är att fortsätta studien enligt målsättningarna i protokollet genom att rekrytera patienter med olika tumörtyper” säger VD Mats Hansen.

Klinisk evidens för selektiv tumöransamling av Spago Nanomedicals functionella nanopartiklar har tidigare genererats med MRT-kontrastmedlet pegfosimer manganese (SN132D) i patienter med bröstcancer. Läkemedelskandidaten inom Tumorad, 177Lu-SN201, är baserad på samma typ av noggrant optimerade polymera nanomaterial kombinerat med den kliniskt effektiva radioisotopen lutetium-177 (177Lu) som redan idag används i marknadsgodkända läkemedel. Detta gör 177Lu-SN201 till ett lovande nytt radioisotopläkemedel för tumörselektiv behandling av cancer med möjlig användning mot flera typer av tumörer. Om en fördelaktig biodistribution av strålning till tumörer jämfört med andra organ kan bevisas har 177Lu-SN201 god potential att bli ett effektivt läkemedel mot cancer.

Denna uppdatering är ämnad att ge transparens till marknaden under den pågående nyttjandeperioden för optioner av serie TO12 mellan den 17 och den 30 maj 2024. Som tidigare kommunicerats kan Spago Nanomedical erhålla cirka 25,5 miljoner SEK före emissionskostnader vid fullt nyttjande av samtliga utstående TO12-optioner. Likviden avses primärt att användas till att säkra resultat från fas I-delen av Tumorad-01, vilka kan stödja beslut om inriktning och start av fas IIa-delen av studien.

Vidare information om Tumorad-01 studien finns på https://clinicaltrials.gov/study/NCT06184035