23:17:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-15 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-13 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-09 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-22 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2016-05-11 Årsstämma 2016
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-27 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning SPAGO 0.00 SEK
2014-04-29 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Spago Nanomedical är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar nanomedicin för diagnostik och behandling av livshotande sjukdomar. Bolagets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot att utveckla ett cancerselektivt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MR), samt en produkt för radionuklidbehandling av cancer. Båda dessa projekt är baserade på egenutvecklade nanomaterial. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-04-04 09:14:00

Till ny styrelseordförande föreslås Hans Arwidsson och som ny styrelseledamot föreslås Alan Raffensperger. Nuvarande ordförande Eugen Steiner lämnar styrelsen för nya uppdrag, liksom ledamöterna Peter Leander och Sten Nilsson som kvarstår som vetenskapliga rådgivare för bolagets utvecklingsprogram. Omval föreslås för ledamöterna Kari Grønås och Nicklas Westerholm. Givet godkännande vid Bolagsstämman minskas därmed styrelsen med en person, från 5 till 4 personer.

”Det är glädjande att kunna meddela nomineringen av Hans Arwidsson och Alan Raffensperger som ordförande respektive ny ledamot i Spago Nanomedical. Deras långa erfarenhet från industrin, både i Sverige och internationellt, kommer vara av stor nytta för bolaget. Med den föreslagna sammansättningen får Spago Nanomedical en kommersiellt inriktad styrelse starkt lämpad att driva frågor inom bolagsdrift, affärsutveckling och finansiering. Jag vill tacka Eugen Steiner för hans insats som ordförande i Spago Nanomedical. Jag vill även tacka Peter Leander och Sten Nilsson för deras långvariga insatser i styrelsen. Det är glädjande att de båda fortsätter att bidra med sin kompetens och erfarenhet i egenskap av vetenskapliga rådgivare.”, säger Peter Lindell, valberedningens ordförande.

Hans Arwidsson har bred erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning, affärsutveckling, marknadsföring och produktion på Astra och AstraZeneca samt i bolagsledning och styrelseuppdrag i mindre bolag inom life science. Hans är apotekare och doktor i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Alan Raffensperger har lång och gedigen erfarenhet inom life science genom ledande befattningar inom såväl Pharmacia, Roche och Amgen samt Sobi som mindre bolag. Alan har i rollen som CEO och i styrelser erfarenhet från hela utvecklingskedjan från tidig forskning till kommersialisering, licensiering, och försäljning av hela bolag. Han har en MBA från George Washington University School of Business och en kandidatexamen i Emergency Health Services Management från University of Maryland, Baltimore.

Valberedningen inför stämman 2023 består av ordförande Peter Lindell (representerar Cidro Förvaltning AB samt eget innehav), Mikael Lönn (representerar eget innehav) och Eva Redhe (representerar eget innehav). Valberedningens övriga förslag framgår av kommande kallelse till årsstämman.