10:38:37 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har en portfölj av projekt som är inriktade på att angripa delar av cancercellers processer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har huvudkontor i Huddinge.
2023-10-25 07:30:00

Sprint Bioscience AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – september 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Väsentliga händelser under kvartalet 
· Sprint Bioscience meddelade den 16 augusti att de globala rättigheterna till cancerprogrammet VADA (VRK1) licensierats till Day One Biopharmaceuticals Inc. Det totala potentiella värdet av avtalet uppgår till 316 miljoner USD plus ensiffrig royalty på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet. Vid avtalets ingående erhöll Sprint Bioscience en upfrontbetalning på 3 miljoner USD. Dessutom kommer Sprint Bioscience att projektleda programmet och få ersättning för fortsatt preklinisk forskning och utveckling under de kommande två åren.
· Styrelsen meddelade den 31 augusti att de utnämnt Johan Emilsson till ny VD. Mathias Skalmstad, som varit tillförordnad VD sedan januari 2023, kommer att fortsätta inneha rollen som CFO i bolaget.
 
Tredje kvartalet – finansiell sammanfattning
· Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 39,6 (0) MSEK
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 28,4 (-13,5) MSEK
· Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 28,6 (-13,3) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,41 (-0,33) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 39,6 (-14,7) MSEK
 
Januari – september – finansiell sammanfattning
· Nettoomsättning under perioden uppgick till 39,6 (0,1) MSEK
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 4,3 (-46,0) MSEK
· Resultat efter skatt för perioden uppgick till 4,6 (-45,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till 0,07 (-1,14) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25,6 (-43,9) MSEK och likvida medel vid periodens slut var 55,1 (26,7) MSEK

“Sprint Bioscience har just nu ett mycket starkt momentum. Att bolagets finansiering är säkrad ger en viktig trygghet och har bidragit till en enorm framåtanda i bolaget“, säger Johan Emilsson VD, Sprint Bioscience.

Länk till rapporten: https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapporter/