05:11:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 X-dag ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har en portfölj av projekt som är inriktade på att angripa delar av cancercellers processer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har huvudkontor i Huddinge.
2023-08-16 14:00:00

Sprint Bioscience AB (publ) har licensierat de globala rättigheterna till sitt cancerprogram VADA (VRK1) till Day One Biopharmaceuticals Inc. Det totala potentiella värdet av avtalet uppgår till 316 miljoner USD plus ensiffrig royalty på försäljning av ett framtida läkemedel från programmet. Vid avtalets ingående erhåller Sprint Bioscience en upfrontbetalning på 3 miljoner USD. Dessutom kommer Sprint Bioscience att projektleda programmet och få ersättning för fortsatt preklinisk forskning och utveckling under de kommande två åren.

"Vi är mycket stolta över att kunna presentera att Sprint Bioscience har ingått ett licensavtal med Day One Biopharmaceuticals. Detta avtal är ytterligare en bekräftelse på att arbetet vi utför inom företaget håller högsta internationella klass. VADA (VRK1)-programmet har rönt stort intresse inom branschen globalt och vi har valt Day One som partner eftersom vi är övertygade om att de är väl lämpade att ta programmet framåt. Samarbetet med Day One ger oss en bra möjlighet att förverkliga vår strategi att bli ett lönsamt tillväxtföretag som förlänger och förbättrar livet för cancerpatienter.”, säger Mathias Skalmstad, tillförordnad vd och CFO för Sprint Bioscience.
 
Utöver upfrontbetalning och forskningsfinansiering har Sprint Bioscience rätt till betalningar kopplade till fördefinierade milstolpar under programmets fortsatta utveckling, dess regulatoriska process och kommersialisering av ett potentiellt läkemedel. Det totala värdet av dessa betalningar är upp till 313 miljoner USD.
 
Den valda partnern, Day One Biopharmaceuticals Inc., är ett amerikanskt bolag i klinisk fas, noterat på Nasdaq Global Select Market (Nasdaq: DAWN). Med ett tydligt fokus både på att lösa akuta behov hos barn med cancer och att utveckla och kommersialisera riktade behandlingar för patienter i alla åldrar, bedöms Day One vara en mycket attraktiv partner för Sprint Biosciences VADA (VRK1)-program.

Om VADA
VADA-programmet är inriktat på proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1). Programmet syftar till att utveckla läkemedel som riktar sig mot en familj av proteiner som är involverade i cellens svar på DNA-skador (DNA-skaderespons, DDR) och kontroll av cellcykeln. Förhöjda nivåer av denna proteinfamilj finns i en rad cancerformer och är korrelerade med sämre överlevnad. VRK1-hämmare har potential att fungera i kombination med andra riktade behandlingar, strålbehandling eller kemoterapi.