14:59:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-08 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-25 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-21 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-18 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Ordinarie utdelning SPRINT 0.00 SEK
2015-05-20 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelskandidater som enskilt eller i kombination med andra läkemedel kan bekämpa cancer. Bolaget har en portfölj av projekt som är inriktade på att angripa delar av cancercellers processer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har huvudkontor i Huddinge.
2022-04-06 10:40:00

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att två av varandra oberoende forskargrupper publicerat nya vetenskapliga rön om VRK1, målproteinet i Sprint Biosciences VADA-program. De nya rönen stärker valideringen av målproteinet, ger bättre förståelse för dess roll i cancer, samt öppnar för de nya potentiella indikationerna gliobastom och neuroblastom, vilket förstärker programmets kommersiella potential.

De två forskargrupperna har identifierat en att tumörceller med låga nivåer av det relaterade proteinet VRK2 blir helt beroende av VRK1. Om VRK1-genen i dessa tumörceller tas bort leder det till programmerad celldöd och i en djurmodell av gliobastom gick tumörerna tillbaka när VRK1-genen togs bort. En av grupperna visade dessutom en liknande effekt i neuroblastom, vilket överensstämmer med tidigare studier.

”Det finns ett stort behov av nya, förbättrade behandlingar inom glioblastom och neuroblastom och dessa studier öppnar nya möjligheter för vårt program att bidra till det. Valideringen av VRK1 som ett viktigt målprotein vid olika cancerformer stärks ytterligare, och att två olika forskargrupper oberoende av varandra kommer fram till samma sak validerar resultaten ytterligare” säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

Båda artiklarna[1] är publicerade som pre-prints och har ännu inte genomgått sedvanlig granskning av andra forskare, resultaten ska därför betraktas som preliminära.

Sprint Biosciences program för att utveckla VRK1-hämmare har fortsatt att utvecklas väl och bolaget har visat att hämmare som utvecklats i programmet har en stark effekt på överlevnaden av tumörceller jämfört med celler från frisk vävnad. Bolaget har också utvecklat en detaljerad förståelse för verkningsmekanismen för VRK1-hämmare och identifierat biomarkörer som är viktiga för den vidare utvecklingen av programmet.

Programmet marknadsförs för närvarande och diskussioner pågår med en rad intressenter med avsikt att licensiera programmet till en lämplig partner i det prekliniska stadiet för vidare utveckling mot godkännande och marknaden.

Om glioblastom
Glioblastom är den vanligaste formen av hjärntumör och behandlas idag med kemoterapi, strålning och kirurgi. Den är ofta svårbehandlad till exempel för att tumören sitter placerad så att den inte kan behandlas med kirurgi, eller att tumören snabbt kommer tillbaka efter behandling. Det finns idag ingen botande behandling och den relativa överlevnaden ligger på cirka 40 procent ett år efter diagnos.

Om neuroblastom
Neuroblastom är en form av barncancer där enklare fall framgångsrikt kan behandlas med till exempel kirurgi. För patienter med högriskneuroblastom är prognosen betydligt sämre, och tidigare studier har visat att högt uttryck av VRK1-genen är associerat med en relativ överlevnad på cirka 50 procent.

[1] So, J. et al. VRK1 is required in VRK2-methylated cancers of the nervous system. bioRxiv, 2021. https://doi.org/10.1101/2021.12.28.474386 och Shields, J.A. et al. VRK1 is a Paralog Synthetic Lethal Target in VRK2-methylated Glioblastoma. bioRxiv, 2022. https://doi.org/10.1101/2021.12.30.474571