18:27:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Surgical Science Sweden är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt skapa förutsättningar för bättre behandlingar. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Split SUS 1:5
2020-05-07 Ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2022-02-16 07:30:00

FJÄRDE KVARTALET 2021 (OKT–DEC)

Nettoomsättningen uppgick till 197,7 MSEK (39,6), motsvarande en ökning med 399% jämfört med motsvarande period föregående år. I omsättningen för fjärde kvartalet finns en post om 9,5 MSEK hänförlig till anpassning av redovisningsprinciper gällande i vilken period vissa intäkter redovisas.

Simbionix och Mimic ingår med 138,7 MSEK. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%.

Rörelseresultatet uppgick till 44,5 MSEK (12,6).

Nettoresultatet uppgick till 66,9 MSEK (10,6), vilket gav ett resultat per aktie om 1,32 SEK (0,31).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,0 MSEK (16,7). Likvida medel uppgick per 31 december 2021 till 316,7 MSEK (87,2).

HELÅRET 2021

Nettoomsättningen uppgick till 366,8 MSEK (104,8), motsvarande en ökning med 250% jämfört med föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 34%.

Pro forma uppgick koncernens försäljning för 2021 till 597,0 MSEK (500,9), en ökning med 19%.

Rörelseresultatet uppgick till 56,5 MSEK (20,0). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 28,5 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 86,2 MSEK (15,6), vilket gav ett resultat per aktie om 2,03 SEK (0,45).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,1 MSEK (23,2).

I januari förvärvades Mimic Technologies, med verksamhet inom robotkirurgi. Tillträde skedde den 27 januari.

I augusti förvärvades Simbionix, vilket ger Surgical Science en ännu starkare ställning inom simulering för robotkirurgi och breddad verksamhet i form av nya applikationsområden. Tillträde skedde den 24 augusti.

Göteborg den 16 februari 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/