13:54:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Split SUS 1:5
2020-05-07 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Surgical Science Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt skapa förutsättningar för bättre behandlingar. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-25 07:30:00

ANDRA KVARTALET 2022 (APR–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 188,2 MSEK (36,6), motsvarande en ökning med 415% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 46%.

Rörelseresultatet uppgick till 38,6 MSEK (2,2).

Nettoresultatet uppgick till 26,5 MSEK (3,5), vilket gav ett resultat per aktie om 0,52 SEK (0,09).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,4 MSEK (9,4). Likvida medel uppgick per 30 juni 2022 till 362,3 MSEK (267,3).

Surgical Science meddelade i slutet av maj att bolaget, i sin verksamhet i USA, fått en order från en stor amerikansk sjukhuskedja om 6,7 mUSD, motsvarande ca 65,9 MSEK. För det andra kvartalet har ca 2,1 mUSD av denna order intäktsförts.

FÖRSTA HALVÅRET 2022 (JAN–JUN)

Nettoomsättningen uppgick till 347,4 MSEK (73,8), motsvarande en ökning med 371% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 40%.

Rörelseresultatet uppgick till 58,6 MSEK (4,5).

Nettoresultatet uppgick till 43,0 MSEK (5,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,85 SEK (0,13).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,5 MSEK (0,5).

Göteborg den 25 augusti 2022
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/