08:33:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Split SUS 1:5
2020-05-07 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Surgical Science Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt skapa förutsättningar för bättre behandlingar. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-11-10 08:30:00

TREDJE KVARTALET 2021 (JUL–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 95,3 MSEK (24,9), motsvarande en ökning med 282% jämfört med motsvarande period föregående år. Simbionix ingår med 50,3 MSEK.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 31%.

Rörelseresultatet uppgick till 7,6 MSEK (7,3). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 21,8 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 14,4 MSEK (5,9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,33 SEK (0,17).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 MSEK (9,2). Likvida medel uppgick per 30 september 2021 till 310,6 MSEK (74,7).

Den 28 juli annonserades att Surgical Science ingått avtal om förvärv av Simbionix. Den 16 augusti hölls extra bolagsstämma där den riktade emissionen för att finansiera förvärvet godkändes. Tillträde skedde den 24 augusti och Simbionix konsolideras från denna dag.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021 (JAN–SEP)

Nettoomsättningen uppgick till 169,1 MSEK (65,2), motsvarande en ökning med 159% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter ökade omsättningen med 36%.

Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK (7,3). Resultatet inkluderar förvärvskostnader om 28,1 MSEK.

Nettoresultatet uppgick till 19,4 MSEK (5,0), vilket gav ett resultat per aktie om 0,49 SEK (0,15).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,1 MSEK (6,6).

I januari förvärvades Mimic Technologies Inc., med verksamhet inom robotkirurgi. Tillträde skedde den 27 januari.

Göteborg den 10 november 2021
Surgical Science Sweden AB (publ)

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/
https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/