05:12:31 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-25 Split SUS 1:5
2020-05-07 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-17 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 X-dag ordinarie utdelning SUS 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Surgical Science Sweden är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar VR-simulatorer inom kirurgin. Simulatorerna består både hård- och mjukvara som används i träning och personlig utveckling hos kirurger. Hårdvaran simulerar diverse kirurgiska ingrepp, med främst användning inom titthålskirurgi samt endoskopi. Visionen är att stärka kompetensen inom kirurgin samt skapa förutsättningar för bättre behandlingar. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-06-02 17:17:00

Surgical Sciences optionsprogram 2020/23 har lösts in av optionsinnehavarna medförande en ökning av antalet aktier i bolaget med 225 000, till 51 026 236 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 11 250 SEK till 2 551 312 SEK. I samband med detta har VD Gisli Hennermark löst in 37 500 optioner, varefter han sålt 37 500 aktier. CFO Anna Ahlberg har löst in 7 500 optioner, varefter hon sålt 6 000 av dessa.

Vid Surgical Sciences årsstämma den 6 maj 2020 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 300 000 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en aktie i bolaget för 85,10 SEK under perioden 15 maj – 15 juli 2023. Av optionsprogrammet tecknades totalt 225 000 optioner.

Att optionerna nu lösts in av optionsinnehavarna innebär att Surgical Sciences aktiekapital ökar med 11 250 SEK och antal aktier ökar med 225 000, motsvarande en utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier och röster. Surgical Science har därmed tillförts 19 147 500 SEK i likvida medel.

I samband med inlösenförfarandet har VD Gisli Hennermark löst in 37 500 optioner, varefter han sålt 37 500 aktier. Gisli Hennermarks totala aktieinnehav i Surgical Science uppgår efter affärerna till 342 200 aktier. CFO Anna Ahlberg har löst in 7 500 optioner, varefter hon sålt 6 000 aktier. Anna Ahlbergs totala aktieinnehav i Surgical Science uppgår efter affärerna till 24 000 aktier. Transaktionerna rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Efter inlösen av optionerna har 181 900 aktier mäklats till ett fåtal institutionella investerare i en process hanterad av Pareto Securities.

Göteborg den 2 juni 2023
Surgical Science Sweden AB (publ)

Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/