09:56:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-04-24 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-09-27 07:00:00

SynAct Pharma AB (publ) (“SynAct”) tillkännagav idag att den förste patienten enrollerats till dess kliniska fas 2b-studie EXPAND med bolagets läkemedelskandidat, AP1189, i patienter med nyligen diagnostiserad svår reumatoid artrit (”RA”)

EXPAND-studien, som syftar till att utvärdera säkerhet och effekt av SynAct Pharmas förande substans, AP1189, är nu planenligt initierad genom rekrytering av den första patienten i Moldavien. Enrollering i Bulgarien kommer att initieras inom kort, efter att de lokala myndigheterna och etiska kommittén godkänt studien tidigare den här månaden.

”Att initiera EXPAND-studien, som syftar till att undersöka den fulla behandlingspotentialen för AP1189, är en mycket viktig milstolpe för projektet. AP1189 adresserar ett icke-tillfredsställt behov av ett nytt behandlingsalternativ i RA eftersom substansen jämfört med de flesta tillgängliga behandlingar ämnar till att främja immunologisk resolution. Ett nytt behandlingskoncept som vi förutser bör kunna ha en stor betydelse för behandlingen av inte bara RA utan också ett stort antal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.”, säger Jeppe Øvlesen, VD. ”Företaget arbetar hårt för att framrycka sin projektportfölj och just nu är vi fokuserade på att exekvera på vår plan med primärt fokus på utvecklingen av AP1189.”

Syftet med studien är att rekrytera och behandla totalt 120 tidigare behandlingsnaiva patienter med svår RA med en daglig dos av antingen 100 mg AP1189 eller placebo under 12 veckor i kombination med standardbehandling, metotrexat (”MTX”).

I den föregående BEGIN-studien, visade sig AP1189 vara säker och väl tolererad och inducerade en statistiskt signifikant minskning av sjukdomsaktiviteten vid behandling i fyra veckor. EXPAND-studien är designad för att ytterligare evaluera substansens säkerhetsprofil och fulla behandlingspotential vid dosering en gång per dag med den nyligen utvecklade tabletten med snabb frisättning under en 12-veckors behandlingsperiod.

För att stärka positionen för AP1189 som en ny substans med ett unikt verkningssätt för upplösning av inflammation, ingår flera explorativa effektmått i EXPAND, såsom magnetkamera-skanning (MRI) av drabbade leder, under studien. SynAct förväntar sig att dessa data kommer att vara viktiga i interaktionen med potentiella partners och för vidareutvecklingen av AP1189.

Under förutsättning att rekrytering till studien fortgår enligt plan kommer nyckeldata att vara tillgängliga under andra halvan av 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.00 den 27 september 2022.