10:50:09 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2023-04-24 09:35:00

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") meddelade idag att man har slutfört patientrekryteringen till bolagets kliniska fas 2b-studie EXPAND som utvärderar dess huvudkandidat AP1189 på patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) med svår sjukdomsaktivitet i tidig fas.

När alla patienter nu är inkluderade i studien kommer doseringen att avslutas i juli och det sista uppföljningsbesöket avseende patientsäkerhet genomföras i augusti. Nyckelresultat kommer att rapporteras efter att studiedata validerats och databasen har stängts. SynAct förväntar sig därför att kunna offentliggöra nyckelresultat för studien inom fem månader.

"Det är glädjande att kunna meddela att den sista patienten i EXPAND-studien har rekryterats långt före utsatt tid. Vi ser nu fram emot att slutföra doseringen och kunna rapportera studien", säger Thomas Jonassen, CSO på SynAct Pharma.

EXPAND-studien är en fortsättning på BEGIN-studien där SynAct visade att AP1189 hade förmågan att inducera en snabb och kliniskt meningsfull minskning av patientens sjukdomsaktivitet jämfört med placebobehandling redan efter 4 veckors behandling. I EXPAND-studien behandlar SynAct tidigare behandlingsnaiva patienter med svår RA med en daglig dos av AP1189 i kombination med standardbehandling, metotrexat. Totalt har 127 personer randomiserats för dosering i 12 veckor med bolagets nya patientvänliga tablett som utvecklats för dosering en gång per dag.

Viktiga resultat med fokus på primär effektutläsning (ACR20), sekundär utläsning (ACR50, ACR70; minskning av DCAI och DAS28) samt säkerhet kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande följt av ett investerarmöte när dessa data finns tillgängliga. Bolaget kommer att fortsätta att informera marknaden om de olika framsteg som görs samt om den fortsatta processen för att slutföra EXPAND-studien.

Säkerhet är en ständig utmaning när det gäller befintliga grupper av RA-läkemedel och understryker behovet av nya behandlingsmetoder. AP1189 främjar inflammatorisk upplösning, och har ett mycket lovande tillvägagångssätt beträffande säkerhet jämfört med den påfrestning på immunsystemet som uppstår med andra terapier.