03:21:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-18 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-04-24 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2023-03-23 07:00:00

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") meddelade idag att dess nyligen förvärvade dotterbolag, TXP Pharma AG ("TXP"), beviljats ett patent i Kanada relaterat till "Alfa- och gamma-MSH-analoger". Dessutom har TXP:s patentansökan i en annan patentfamilj avseende ”Exendin-4-analoger” gått in i nationell fas i viktiga länder och regioner över hela världen.

TXP Pharma verkar som ett helägt dotterbolag och förvärvades nyligen för att stärka SynAct Pharmas position inom autoimmuna sjukdomar.

Alfa- och gamma-MSH-analoger är peptider baserade på modifieringar av endogena ligander till melanokortinreceptorerna, som spelar en avgörande roll för upplösning av inflammation. TXP har tillämpat sin Branched Amino Acid Probes (BAP) på dessa peptider och det nya patentet i Kanada tillhör en familj där patent har utfärdats i flera länder och regioner, inklusive Europa, Japan och USA.

Exendin-4-analogerna är för närvarande inte en strategisk fokuspunkt för SynAct Pharma, men de visar mångsidigheten hos BAP-teknologin som är en viktig tillgång i TXP Pharma. BAP-modifieringen av peptider har en stor potential inom en mängd olika indikationer och för utveckling av nya läkemedel, inklusive melanokortinanalogen TXP-11, den ledande peptidbaserade läkemedelskandidaten, och andra melanokortinanaloger utvecklade av TXP Pharma.

Patentansökan kommer att utvärderas av de enskilda myndigheterna i en process som kan variera från land till land och kommer, om den lyckas, att resultera i att patent beviljas som nästa steg.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 23 mars 2023.