07:21:03 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-05 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-23 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-13 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning SYNACT 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
SynAct Pharma är en läkemedelskoncern som bedriver forskning och utveckling inom behandlingen av inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi som riktas mot allvarliga patienttillstånd inom kroniska inflammatoriska sjukdomar, samt diverse ledskador. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2022-10-21 15:00:00

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) meddelade idag att valberedningen inför årssstämman 2023 den 25 maj 2023, har utsetts.

I enlighet med den instruktion för valberedningen, som antogs av årsstämman den 21 maj 2021, ska valberedningen bestå av fyra medlemmar, representerande de tre största ägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående, har valberedningen inför årsstämman 2023 bildats och består av följande personer:

  • Niels Ankerstjerne Sloth, utsedd av Bioinvest ApS
  • Jens Bager, utsedd av GL Capital AB
  • Steen Christensen, utsedd av Next Stage Venture ApS
  • Torbjørn Bjerke, styrelseordförande

Jens Bager har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar ca 20% av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och val av revisor samt ersättning till denne. Slutligen kommer valberedningen föreslå principer för tillsättandet av valberedningen (om valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen till SynAct Pharma AB, att: Valberedning, c/o Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, eller via email till valberedning@synactpharma.com. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 31 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att preenteras i kallelsen till årsstämman och på SynActs hemsida.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober, 2022, kl 15:00.