01:46:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-20 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2024-06-19 Årsstämma 2024
2024-05-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2023-06-07 Årsstämma 2023
2023-05-03 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-07 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2022-06-03 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-07 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2021-06-04 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-02 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-15 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2020-06-12 Årsstämma 2020
2020-05-11 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2019-06-13 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-18 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2018-06-15 Årsstämma 2018
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-05 Extra Bolagsstämma 2017
2017-12-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-12 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2017-06-09 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-10 Årsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Ordinarie utdelning TOL 0.00 SEK
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Toleranzia är ett forskningsbolag. Bolagets affärsinriktning återfinns inom utveckling av läkemedelskandidater för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi med fokus mot muskelsjukdomen myastenia gravis. Utöver har teknologin använts i övriga områden som diabetes och multipel skleros. Forskningssamarbeten sker i samarbete med externa partners inom arbetsområdet. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2022-05-10 08:15:00

Toleranzia AB (publ) ("Toleranzia" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget kommer att delta vid The 14th MGFA International Conference on Myasthenia And Related Disorders som anordnas vart femte år av Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA). Vid konferensen kommer prekliniska data för Toleranzias längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 att presenteras. Konferensen samlar världens ledande aktörer inom myastenia gravis och pågår den 10–12 maj 2022 i Miami, USA.

Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom som orsakas av att immunförsvaret felaktigt angriper de receptorer som styr kroppens muskler. Sjukdomen som har ett progressivt förlopp kan leda till att patientens rörelseförmåga kraftigt försämras och kan i slutändan ge upphov en livshotande försämring av andningsmuskulaturen. I dag finns endast symptomlindrande behandlingar mot sjukdomen och det föreligger ett omfattande medicinskt behov av nya och bättre terapier och en större kunskap om grundläggande sjukdomsmekanismer.  Vart femte år samlas därför världens ledande forskare, läkare och läkemedelsutvecklare för att diskutera forskningsfronten.
 
Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 utvecklas med målet att bli den första sjukdomsmodifierande behandlingen mot myastenia gravis och bolagets Chief Medical Officer, Vidar Wendel-Hansen, kommer att närvara vid mötet i Miami för att sprida kunskap om TOL2 till övriga forskare, läkare och potentiella samarbetspartners. Toleranzias vd Charlotte Fribert och bolagets Chief Business Officer Björn Löwenadler kommer att delta i mötet virtuellt.
 
Toleranzias vetenskapliga framsteg rörande TOL2 kommer att presenteras av forskningssamarbetspartnern Konstantinos Lazaridis från Hellenic Pasteur Institute i Aten. Dr Lazaridis kommer att presentera viktiga prekliniska resultat som tydligt visar potentialen för TOL2 att bli en sjukdomsmodifierande behandling av myastenia gravis.
 
”Konferensen är ett ypperligt tillfälle för oss att träffa världens ledande forskare, läkare och representanter från läkemedelsindustrin som alla arbetar för att hjälpa patienter som drabbas av myastenia gravis. Toleranzia har ett unikt koncept att erbjuda och vi befinner oss dessutom i ett mycket spännande läge när vi just nu arbetar med att förbereda den kommande kliniska studien av läkemedelskandidaten TOL2”, säger Charlotte Fribert, vd för Toleranzia.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert – vd, Toleranzia
Tel: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.