19:43:56 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-01-29 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-18 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Ordinarie utdelning TREL B 6.75 SEK
2024-04-24 Årsstämma 2024
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-19 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-28 Ordinarie utdelning TREL B 6.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Ordinarie utdelning TREL B 5.50 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Ordinarie utdelning TREL B 5.00 SEK
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Ordinarie utdelning TREL B 0.00 SEK
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-23 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning TREL B 4.75 SEK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning TREL B 4.50 SEK
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning TREL B 4.25 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-22 Ordinarie utdelning TREL B 4.00 SEK
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning TREL B 3.75 SEK
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-17 Analytiker möte 2014
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-04-24 Ordinarie utdelning TREL B 3.25 SEK
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-23 Analytiker möte 2013
2013-07-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Ordinarie utdelning TREL B 3.00 SEK
2013-04-24 Årsstämma 2013
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-06 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-20 Ordinarie utdelning TREL B 2.50 SEK
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Analytiker möte 2011
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning TREL B 1.75 SEK
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-21 Ordinarie utdelning TREL B 0.50 SEK
2010-04-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-24 Ordinarie utdelning TREL B 0.00 SEK
2009-04-23 Årsstämma 1
2009-04-17 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-29 Ordinarie utdelning TREL B 6.50 SEK
2007-04-27 Ordinarie utdelning TREL B 6.00 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning TREL B 5.50 SEK
2005-04-27 Ordinarie utdelning TREL B 5.00 SEK
2004-04-23 Ordinarie utdelning TREL B 4.50 SEK
2003-04-28 Ordinarie utdelning TREL B 4.25 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning TREL B 4.00 SEK
2001-04-27 Ordinarie utdelning TREL B 3.75 SEK
2000-04-14 Ordinarie utdelning TREL B 3.25 SEK
1999-04-23 Ordinarie utdelning TREL B 2.00 SEK
1998-04-27 Bonusutdelning TREL B 1.5
1998-04-27 Ordinarie utdelning TREL B 3.50 SEK
1997-04-28 Ordinarie utdelning TREL B 3.00 SEK
1996-05-07 Bonusutdelning TREL B 2
1996-05-07 Ordinarie utdelning TREL B 3.00 SEK
1995-05-15 Ordinarie utdelning TREL B 1.00 SEK
1994-05-25 Ordinarie utdelning TREL B 0.00 SEK
1993-05-31 Ordinarie utdelning TREL B 0.00 SEK
1992-05-26 Ordinarie utdelning TREL B 6.50 SEK
1991-05-31 Ordinarie utdelning TREL B 6.50 SEK
1990-05-31 Ordinarie utdelning TREL B 6.00 SEK
1989-06-01 Ordinarie utdelning TREL B 8.00 SEK
1988-06-02 Ordinarie utdelning TREL B 4.00 SEK
1987-05-27 Ordinarie utdelning TREL B 4.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Trelleborg är en industrikoncern specialiserad inom polymerlösningar. Bolagets lösningar tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Kunderna återfinns inom flyg, fordon, generell industri och hälsovård & medicinteknik. Trelleborg har global verksamhet fördelat två affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgskoncernen har säte i Trelleborg.
2024-02-12 15:00:00

Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 5 februari – 9 februari 2024 återköpt sammanlagt 277 565 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
 
Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 24 000 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 5 500 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2023 till dagen före årsstämman 2024 och genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med styrelsens beslut är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.
 
Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:
 

DatumAggregerad daglig volym (antal aktier)Viktat genomsnittspris per dag (SEK)Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2024020554 138332,747318 014 273
2024020657 653337,762619 473 027
2024020755 679339,834818 921 662
2024020857 119339,946719 417 416
2024020952 976340,013118 012 534

 
Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 9 februari 2024 till 13 241 933 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 255 125 919, varav 28 500 000 aktier av serie A och 226 625 919 aktier av serie B.
 
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.