16:54:46 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-06-02 15:00:00
  • K.O.S behandling för rinit erbjuds på 11 kliniker i Italien
  • Företrädesemission stärker kassan med 36,7 MSEK före emissionskostnader
  • Motiverat värde för Chordate uppgår till 1,58 SEK per aktie

Chordates rapport för det första kvartalet 2023 visade på ökad aktivitet på flera nyckelmarknader och ett fortsatt arbete med sin strategiska plan. I Italien erbjuds K.O.S-behandlingen mot kronisk rinit på 11 kliniker och i Saudiarabien tog bolaget nyligen emot en order för rinitbehandlingen. Samtidigt har brittiska sjukvårdsmyndigheten, NHS, godkänt studiedesignen för bolagets kommande vetenskapliga studie PM009. Därutöver har kassan stärkts efter företrädesmissionen med 36,7 MSEK före emissionskostnader. Sammantaget indikerar detta att bolaget har en spännande tid framför sig. Västra Hamnen motiverar ett värde för Chordate om 1,58 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.