16:55:10 Europe / Stockholm
2021-11-02 11:45:00

• Omsättning lägre men resultat högre än prognos under Q3
• Kassan välfylld efter lösen av teckningsoptioner
• Vi behåller värderingsintervallet 2,11 – 2,99 SEK per aktie

Chordates rapport för det tredje kvartalet visade att arbetet fortlöper efter migränbehandlingens CE-märkning i maj. Omsättningen kom in lägre än förväntat medan lägre rörelsekostnader innebar ett högre resultat än prognostiserat. Teckningsoptionsprogrammet som gick till förfall under oktober nyttjandes till 99,23 procent, vilket innebär att bolaget tillförs 35,6 miljoner SEK före emissionskostnader. Viktiga händelser under Q3 var i övrigt förberedelser inför FDA-ansökan och för ett listbyte från NGM SME till Nasdaq First North Growth Market, samt att patientstudien om migrän nu är i sin slutfas. Vi gör ytterst små modelljusteringar och behåller vårt värderingsintervall om 2,11 – 2,99 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.