02:21:24 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-03 14:15:00
  • Avtal med ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning
  • Ett intressant 2023 väntar
  • Motiverat värde för Chordate uppgår till 1,58 SEK per aktie

Chordates bokslutskommuniké innehöll som väntat inga större nyheter. När vi sammanfattar 2022 kan vi konstatera att bolaget levererar enligt förväntan på sin strategiska plan. Under året har en statistisk signifikans bekräftats i en slutanalys av bolagets kliniska multicenterstudie PM007 av K.O.S-teknologin för förebyggande behandling av kronisk migrän. Samtidigt har ett avtal med ett av Saudiarabiens ledande företag inom medicinsk utrustning signerats och en marknadsexpert anlitats i Finland. Mycket indikerar på att bolaget har en spännande tid framför sig och fokus är nu på att bygga bolaget för en exit. Sammantaget motiveras ett värde för Chordate om 1,58 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.