16:19:41 Europe / Stockholm
2021-09-01 16:23:00
  • Finansiella siffror för Q2 något svagare än förväntat
  • Uppstart av kommersiell migränbehandling ett av flera framsteg
  • Vi upprepar värderingsintervallet 2,11 – 2,99 SEK per aktie


Chordates rapport för andra kvartalet 2021 visade att bolaget fortfarande hindras av pandemin då både omsättning och EBITDA kom in lägre än våra förväntningar. Samtidigt flyttar bolaget fram positionerna på flera fronter och vi ser goda möjligheter till att försäljningen skjuter fart när läget börjar normaliseras igen. Det viktigaste framsteget nyligen är att man har påbörjat patientbehandlingar med bolagets migränbehandling i Sverige och Italien. Dessutom fortsätter etableringen av rinitbehandlingen i Saudiarabien väl medan Chordates kinesiska joint-venture bolag arbetar mot ett godkännande även där. Vi behåller vår värdering tills vidare.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.