07:44:36 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-06-01 14:29:00
  • Q1-rapporten något svagare än förväntat
  • Vi bedömer att pandemieffekter kommer innebära försenad exit
  • Vi sänker värderingsintervallet till 1,70 – 2,70 (2,11 – 2,99) SEK per aktie

Chordates rapport för Q1 var svagare än väntad med överraskande låg omsättning och något högre kostnader än vår prognos. Omsättningen har dock historiskt inträffat stötvis och vi lägger mindre vikt vid dessa svängningar nu under bolagets tidiga fas. Vi räknar också med att kommande studiepubliceringar och ökade satsningar i flera marknader kommer ge effekt på sikt. Däremot har vi landat i slutsatsen att pandemin kommer försena färdplanen för bolaget och har reviderat ned försäljningsprognosen för de närmsta åren samt senarelagt bolagets förväntade exit med ett år till 2026. Sammantaget sänks vårt motiverade värde till 1,70 – 2,70 SEK per aktie från 2,11 – 2,99 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.