02:53:13 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-03-01 14:00:00
  • 2021 präglat av förberedelser inför ett viktigt 2022
  • Påbörjat introduktion av migränbehandling i Storbritannien
  • Vi behåller värderingsintervallet 2,11 – 2,99 SEK per aktie

Chordates bokslutskommuniké sammanfattade ett 2021 då förberedelser inför en kommande kommersialiseringsfas har avklarats, där det viktigaste var CE-märkningen av bolagets migränbehandling. Övriga nyheter inkluderar publiceringen av en oberoende italiensk studie om bolagets rinit-behandling, listbytet från NGM SME till Nasdaq First North samt ingåendet av ett avtal med Futures.Health om introduktionen av bolagets migränbehandling i Storbritannien. Respektive processer i USA samt Kina fortlöper som planerat, varför vi till trots för den något lägre omsättningen och högre kostnadsbasen behåller värderingsintervallet 2,11 – 2,99 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.