21:50:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-09-06 09:00:00
  • Tyskt delresultat från migränstudien väntas presenteras 8 september
  • FDA-ansökan fortlöper enligt plan
  • Vi behåller vårt värderingsintervall om 1,70 – 2,70 SEK per aktie

Chordates rapport för det andra kvartalet 2022 visade på att stora framsteg har gjorts gällande migränstudien i Tyskland och Finland. Då data från tyska patientgruppen analyserats och färdigställts förväntas ett delresultat bli publikt den 8:e september på Migraine Trust International Symposium i London. Vad gäller omsättningen kom den in lägre än förväntat medan lägre rörelsekostnader bidrog till ett högre resultat än prognostiserat. Övriga viktiga händelser under kvartalet innefattar en marknadsintroduktion i Tyskland, tecknat avtal med en marknadskonsult i Israel samt inledd dialog med FDA om potentiellt framtida godkännande för K.O.S.-migränbehandling i USA. Vi gör ytterst små justeringar och behåller vårt värderingsintervall om 1,70 – 2,70 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.