07:40:00 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-11-15 16:15:00
  • Omsättningen kom in långt under förväntan i Q3
  • Extremt flexibel kostnadssida kompenserade
  • Vi sänker värderingsintervallet till 2,50 – 3,20 SEK (2,90 – 3,70 SEK) per aktie

Clemondos rapport för Q3 2021 kom in långt under våra förväntningar när det gäller omsättning under perioden. På samtliga tre affärsområden blev omsättningen lägre jämfört med vår prognos, men både procentvis och i kronor räknat, var det Hygien som stod för den största besvikelsen. Enligt bolaget har efterfrågan på hygienprodukter stabiliserat sig, samtidigt som ett flertal nya avtal talar för tillväxt på sikt. En imponerande flexibilitet på kostnadssidan gjorde att resultatet avvek mindre än 1 miljon SEK från vårt estimat trots att omsättningen underträffade med 20 miljoner SEK. Vi tror att dragkraften från varumärket Greenium kommer generera tillväxt från denna nivå, men eftersom omsättningen nu växer från en lägre bas, pekar DFC-modellen i dagsläget mot ett lägre motiverat bolagsvärde än förr.
Vi justerar ned värderingsintervallet till 2,50 – 3,20 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.