03:52:33 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-18 09:23:00
  • Omsättning betydligt högre än förväntat i Q4
  • Greenium fortsätter växa finansiellt och strategiskt
  • Vi upprepar värderingsintervallet 2,50 – 3,20 SEK per aktie

Clemondos bokslutskommuniké visade på en omsättning som var betydligt högre än förväntat, framförallt drivet av affärsområdena Hygien samt Fordon. Bruttomarginalen var dock under vår prognos på grund av prishöjningar på insatsvaror. Rapporten visade även hur strategiskt viktig Greenium blivit. Fordonsbranschens hållbarhetsomställning innebär att Clemondo, med sin Greenium-serie, ständigt tar marknadsandelar samt lyckas parera den minskning som skett i antal nyregistrerade bilar under 2021. Greenium bidrog även till tecknandet av ett strategiskt viktigt avtal med Region Stockholm inom Hygien-segmentet under Q4, vilket bolaget hoppas visar vägen framåt för andra potentiella kunder. Efter denna rapport gör vi enbart minimala förändringar i modellen som i slutändan tar ut varandra. Vi upprepar därav värderingsintervallet 2,50 – 3,20 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.