17:02:29 Europe / Stockholm
2021-08-23 13:50:00
  • Omsättningen inom Hygien nästan halverad mot kvartalet innan
  • Vi reviderar ner försäljningsprognosen men ser tillväxt på sikt
  • Värderingsintervallet sänks till 2,90 – 3,70 SEK (3,90 – 5,00 SEK) per aktie

Clemondos rapport för andra kvartalet blev en besvikelse både vad gäller omsättning och vinst. Hela förklaringen är att försäljningen inom Hygien visade en markant minskning jämfört med förra årets explosionsartade efterfråga på grund av pandemin. Utsikterna för segmentet är nu synnerligen svårbedömda. På grund av osäkerheten väljer vi att revidera scenariot mot en varaktigt lägre försäljningsnivå inom Hygien. Från den lägre nivån ser vi dock bra tillväxtmöjligheter, inte bara inom Hygien men på samtliga affärsområden. Detta stöds bland annat av bolagets starka satsning på miljövänligare rengöringsprodukter och en ström av nya kundavtal, samtidigt som bolagets finansiella ställning blir allt starkare. Sammantaget landar vi på en lägre motiverad aktievärdering än tidigare; 2,90 – 3,70 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.