02:20:31 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-03-08 08:30:00
  • Marknadsintroduktion i Finland
  • Fortsatta framgångar i Danmark
  • Motiverat värde för Medimi uppgår till 0,13 SEK per aktie

Medimis rapport för det fjärde kvartalet indikerar fortsatt tillväxt. Bolaget ökade omsättningen med 74 procent jämfört med samma period 2021. Under kvartalet har Medimi initierat en marknadsintroduktion i Finland genom avtal med Österbottens välfärdsområde samt genomfört en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt identifieras ett motstånd i att etablera lösningen på den svenska marknaden där en majoritet av upphandlingarna är begränsade till dospåselösningar. Vi gör vissa justeringar i vår värderingsmodell där vi sammantaget motiverar ett värde för Medimi om 0,13 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.