05:07:49 Europe / Stockholm

Prenumeration

2021-11-12 10:01:00
  • Hög omsättningstillväxt och bättre resultat än väntat
  • Fyra första avtalen på plats i Norge
  • Vi behåller vårt värderingsintervall om 0,56 – 0,92 SEK per aktie

Medimis rapport för det tredje kvartalet visade på en hög aktivitetsnivå och omsättningstillväxt. Bolagets intåg i Norge har påbörjats och fyra nya kunder har nu signerats via Medimis samarbetspartner Hepro. I Danmark har Mittjylland genomfört förändringar som innebär att tester av Medimi Smart initieras samtidigt som Aalborg kommun har ökat installationsakten av nya enheter. Vi förväntar oss att den höga aktivitetsnivån som noterades under Q3 fortsätter de kommande kvartalen, varför Medimis försäljning bör kunna följa den utveckling vi prognosticerat. Vi gör enbart några mindre modelljusteringar och behåller därmed vårt värderingsintervall om 0,56 – 0,92 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.