05:42:46 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-05-18 15:27:00
  • Rekryteringen till kliniska studie med ensereptide fullbordad
  • Produktutvecklingen av ropocamptide fortlöper enligt plan
  • Vi behåller värderingsintervallet om 3,70 – 6,00 SEK per aktie

Promore Promore Pharma levererade en odramatisk rapport för första kvartalet 2022. Huvudfokus just nu är på den pågående fas II-studien med ensereptide mot ärrbildning på hud samt på produktutveckling av ropocamptide mot venösa bensår. Bolaget rapporterade i mitten av mars att fas II-studien har uppnått det önskade antalet försökspersoner. Därmed fortsätter bolaget att leverera i linje med aviserade planer. Både progressionen vad gäller läkemedelskandidaterna och den finansiella utvecklingen samstämmer med våra förväntningar och vi behåller vårt värderingsintervall SEK 3,70 – 6,00 tillsvidare.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.