10:29:37 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-17 10:25:00
  • Första patient inkluderad i fas IIa-studie med ensereptide
  • Studieresultat väntat kring kommande årsskifte
  • Vi behåller värderingsintervallet 3,70 – 6,00 SEK per aktie

Promore Pharmas bokslutskommuniké igår bevisade återigen bolagets förmåga att leverera på uppsatta mål inom det tidsspann som aviserats på förhand. Samma morgon kom nämligen beskedet att första patienten har rekryterats till den aktuella fas IIa-studien med ensereptide och det samstämde perfekt med förhandsbeskedet. Vi ser inga anledningar att göra några ändringar i vår värderingsmodell för tillfället och fasthåller vårt värderingsintervall 3,70 – 6,00 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.