12:22:32 Europe / Stockholm

Prenumeration

2022-02-23 10:15:00
  • Omsättning lägre men bruttomarginal högre än väntat
  • Tecknat nya avtal i Finland och Storbritannien
  • Vi behåller värderingsintervallet 4,30 – 6,40 SEK per aktie

ProstaLunds bokslutskommuniké visade på en omsättning som var lägre men en bruttomarginal som var högre än väntat. Vidare fortsätter tillväxten i antal behandlingar även om målsättningen om 1 500 behandlingar 2021 inte uppnåddes. Ett godkänt patent i Kina skyddar bolagets IP-rättigheter samtidigt som bolaget förstärkt sin marknadsnärvaro i Finland. Distributionsavtal har även tecknats i Storbritannien medan CE-märkningsprocessen vad gäller den nya maskinen fortlöper. Mindre modellförändringar innebär att vi behåller värderingsintervallet 4,30 – 6,40 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.