15:44:51 Europe / Stockholm
2021-08-23 14:00:00
  • Omsättning lägre men bruttomarginal högre än förväntat
  • Godkännande i Norge samt breddad produktportfölj bådar gott
  • Vi behåller värderingsintervallet 4,30 – 6,40 SEK per aktie

ProstaLunds rapport för det andra kvartalet kom in lägre omsättningsmässigt men högre marginalmässigt (brutto) än vi förväntat oss. Säsongsvariationer mellan kvartalen samt påverkan av betydande ordrar under enskilda kvartal förklarar minskningen i antal behandlingar under Q2. Bolagets bruttomarginal imponerade och vi får återigen höja marginalprognosen framgent. Mindre justeringar nedåt i värderingsmodellen vad gäller antal behandlingar görs, men bolagets målsättning om 1500 behandlingar i år är fortsatt intakt. Vi behåller därför värderingsintervallet om 4,30 – 6,40 SEK per aktie.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.