02:06:34 Europe / Stockholm

Prenumeration

2023-07-19 08:30:00
  • Två nya distributionsavtal tecknade i Polen och Schweiz
  • Fler antal behandlingar än tidigare kvartal
  • Motiverat värde för ProstaLund uppgår till 4,55 SEK per aktie

ProstaLunds andra kvartal 2023 påvisade behandlingar över våra tidigare prognoser samt högre rörelsekostnader än förväntat. Under kvartalet har distributionsavtal tecknats för Polen och Schweiz samt utfallet från företrädesemissionen annonserats vilket tillfört bolaget cirka 34 miljoner kronor före emissionskostnader. De nya avtal som skrivits med privata kliniker i Sverige har i snabb takt börjat genomföra behandlingar vilket delvis ligger till grund för den oväntade ökningen. Utfallet skiljer sig från våra estimat vilket medför några modelljusteringar på kort sikt.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.