13:56:16 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-07 Extra Bolagsstämma 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-09 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-03-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-13 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Årsstämma 2016
2016-04-15 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Ordinarie utdelning VICO 0.00 SEK
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Vicore Pharma Holding är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget bedriver forskning och utveckling av molekyler med agnostisk verkan, i branschtermer benämnt Renin Angiotensin System (RAS), som påverkar vätske- och saltbalansen i kroppen. Vicore Pharma ingår vanligtvis licensavtal med andra läkemedelsbolag i branschen och har verksamhet på global nivå. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-08-22 08:00:00

Stockholm, 22 augusti, 2023 - Vicore Pharma Holding AB (STO: VICO) (“Vicore”), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att studien som undersöker EndoPAT®-teknologin som ett verktyg för att bedöma effekten av C21 avseende endotelfunktion är avslutad och att data befanns vara inkonklusiva.

  • Syftet var att utvärdera användbarheten av EndoPAT®-teknologin för att undersöka farmakologisk vasodilatation
  • Resultaten var ofullständiga på grund av hög intraindividuell variabilitet

Studien[1] var en singeldos, placebokontrollerad, explorativ cross-over-studie för att jämföra C21 (en ATRAG) med placebo hos elva patienter med typ 2-diabetes. Den intra-individuella variabiliteten i EndoPAT®-mätningarna, inklusive mätningar mellan placebo och baslinjevärden avseende det primära effektmåttet, reaktiv hyperemi-index, var hög, vilket resulterade i inkonklusiva data.

EndoPAT®-teknologin är en diagnostisk metod som mäter endotelberoende reflexhyperemi efter kortvarig ocklusion av blodflödet till armen. Det är en enkel och icke-invasiv teknik som, om studien varit framgångsrik, kunnat underlätta för att jämföra effektiviteten av olika ATRAGs samt vid bedöming av akuta effekter på endotelfunktionen vid olika sjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore säger: "Det finns begränsad erfarenhet av EndoPAT® i interventionella prövningar och även om vi hade stora förhoppningar på den här teknologin har vi kommit fram till att den inte är användbar för att fånga de akuta läkemedelseffekter som vi såg i studien av underarmens blodflöde samt hos patienter med systemisk skleros. Detta kommer inte att ha någon påverkan för den fortsatta utvecklingen av ATRAGs”.

För ytterligare information:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Tel: +46 70 975 98 63
E-mail: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com
 
Optimum Strategic Communication
Mary Clark, Hana Malik, Zoe Bolt, Katie Flint
Tel: +44 20 3882 2119
vicore@optimumcomms.com
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 kl. 08:00 CEST.
 
Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore är ett läkemedelsbolag i klinisk fas med fokus på att utveckla en ny klass av läkemedel för att stoppa sjukdomsprogress och återställa funktion. Bolaget utvecklar en läkemedelsportfölj inom ovanliga lungsjukdomar, inkluderande idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). C21, för närvarande i en fas 2a-studie på IPF, är en oral, småmolekylär, angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) och först i sin klass av läkemedel. C21 har särläkemedelsstatus i USA och Europa och ett antal patentansökningar har lämnats in för ytterligare skydd av C21 fram till 2040 och framåt. Almee™ (en medicinteknisk produkt under klinisk utveckling) är en digital terapi (DTx) baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för att hantera den psykologiska påverkan patienter med lungfibros upplever. Inhalerad IMiD bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den svåra hosta som är förknippad med IPF. Med vår unika expertis inom ATRAG-biologin, utökar vi på vår pipeline med nya läkemedelskandidater för en bredare variation av sjukdomar, varav vissa kan utvecklas tillsammans med en partner och vissa tas till marknaden av Vicore.
Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.


[1] NCT05831644