09:45:04 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning VIMIAN 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Årsstämma 2023
2023-06-02 X-dag ordinarie utdelning VIMIAN 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-24 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-03 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 X-dag ordinarie utdelning VIMIAN 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Vimian Group är en koncern verksam inom djurhälsa. Bolaget levererar via sina dotterbolag läkemedel och tekniska lösningar till veterinärer, laboratorier och husdjursägare. Produkterna inkluderar exempelvis läkemedel med tillhörande klinisk forskning samt digitala plattformar för veterinärkliniker. Bolaget är verksamma på en global nivå med huvudkontor i Stockholm.
2024-06-11 08:00:00

Vimian Group ABs (publ) dotterbolag, del av Vimians MedTech segment, har ingått förlikningsavtal med en av huvudsäljarna av Veterinary Orthopedic Implants, LLC (“VOI”). Säljaren har accepterat att kompensera Vimian för sin fulla andel, som uppgår till 37 procent, av de 70 miljoner USD som utbetaldes i förlikningen med DePuy Synthes. Det fulla värdet av dagens förlikning uppgår till omkring 26 miljoner USD.

Efter förlikningen om 70 miljoner USD med DePuy Synthes i den amerikanska patenttvisten i april 2023, inledde Vimian en process för att få ersättning från säljarna av Vimians dotterbolag VOI i enlighet med skrivningen i köpeavtalet från förvärvet av VOI (”MIPA”). I februari 2024 nåddes ett första förlikningsavtal med en av säljarna. Idag har ett förlikningsavtal ingåtts med ytterligare en av de återstående säljarna.

Förlikningsavtalet som ingåtts idag innebär att säljaren som tidigare ägde 37 procent av VOI, i linje med skrivningen i köpeavtalet MIPA, tar fullt ansvar för hans andel av förlikningen med DePuy Synthes. Förlikningen motsvarar ett värde av omkring 26 miljoner USD, varav (i) cirka 19 miljoner USD ska betalas kontant vid åtta betalningstillfällen från juni 2024 till och med januari 2026 och (ii) cirka 7 miljoner USD består av en avskrivning av fordran enligt ”contingent closing note” från förvärvet av VOI.

Därutöver ingicks den 3 maj 2024 ett förlikningsavtal med den säljare av VOI som var den minsta aktieägaren, där han accepterade att kompensera Vimian för sin fulla andel, som uppgår till 2,5 procent, av de 70 miljoner USD som utbetalades i förlikningen med DePuy Synthes. Det fulla värdet av förlikningen med denna säljare av VOI uppgår till omkring 2 miljoner USD.

Vimian fortsätter den juridiska processen för att få ersättning från den återstående säljaren av VOI (som agerar som enskild person och via juridisk person), den enda kvarvarande säljaren i tvisten.

Mer bakgrund om den amerikanska patenttvisten finns i Vimians årsredovisningar för 2022 och 2023.