01:11:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-09-10 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2020-09-09 Årsstämma 2021
2020-06-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-14 Extra Bolagsstämma 2020
2020-03-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-06 Extra Bolagsstämma 2019
2019-09-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2019-09-26 Årsstämma 2020
2019-09-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-07-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-01 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-11-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-09-25 Årsstämma 2019
2018-09-05 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2018-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-06-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-09-26 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-01 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-02 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-21 Extra Bolagsstämma 2016
2016-09-27 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2016-09-26 Årsstämma 2017
2016-09-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-06-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-03 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-29 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2015-09-28 Årsstämma 2016
2015-09-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-04 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-30 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2014-09-29 Årsstämma 2015
2014-09-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-06-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-05 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-10-01 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2013-09-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-06-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-03-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-06 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-25 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2012-09-24 Årsstämma 2012
2012-09-06 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-06-14 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-08 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-08 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-10-03 X-dag ordinarie utdelning VIVE 0.00 SEK
2011-09-30 Årsstämma 2011
2011-09-08 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-06-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-09 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-09-24 Årsstämma 2010
2010-09-09 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-12-10 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Vivesto är ett forskningsbolag. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för svåra sjukdomar inom onkologi. Tekniken baseras på bolagets tekniska plattform där forskning sker utifrån nanoteknik. Idag innehas verksamhet främst inom Norden och Nordamerika. Bolaget grundades under 1999 och har idag sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-08-25 08:00:00

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • I april utsågs Daniel Tesfa till Chief Medical Officer.
 • I april tecknade Vivesto avtal med en ledande amerikansk kontraktsforskningsorganisation (CRO), Visikol Inc. för att utvärdera läkemedelsformuleringar mot cancer med bland annat bolagets drug delivery-plattformar.
 • I maj beslutade årsstämman omval av Hege Hellström och Peter Zonabend samt nyval av Pål Ryfors och Roger Tell till styrelseledamöter. Anders Härfstrand, Andrea Buscaglia och Birgit Stattin Norinder hade avböjt omval. Peter Zonabend valdes till styrelseordförande.
 • I juni meddelade Vivesto att bolagets styrelse hade överenskommit med bolagets verkställande direktör, Francois Martelet, om att ömsesidigt avsluta hans anställning den 21 juli 2022.
 • I juni utsågs Robert Maiorana till tillförordnad CFO med start den 1 juli 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • I augusti inledde Vivestos och Elevars samarbetspartner Inceptua den kommersiella lanseringen av Apealea® i Tyskland.
 • I juli meddelade Vivesto att bolaget beslutat att avveckla sin verksamhet i Ryssland som en följd av den ryska invasionen av Ukraina, pågående aggressioner och internationella sanktioner. Avvecklingen av Vivestos verksamhet i Ryssland medför att bolaget under tredje kvartalet 2022 genomför en nedskrivning om 44,6 Mkr, motsvarande det bokförda nettovärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna för Paclical® inklusive avskrivningar per den 30 juni 2022.
 • I juli utsågs Christer Nordstedt till tillförordnad vd. Christer Nordstedt kommer att inneha befattningen till dess rekryteringen av en permanent verkställande direktör är klar.

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL 2022 – 30 JUNI 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (4 596)
 • Rörelseresultatet var -36 323 tkr (-56 165)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -38 514 tkr (-57 677)
 • Resultatet per aktie var -0,07 kr (-0,12)

PERIODEN: 1 JANUARI 2022 – 30 JUNI 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 tkr (4 633)
 • Rörelseresultatet var –62 652 tkr (-97 007)
 • Resultatet efter skatt uppgick till –64 971 tkr (-98 886)
 • Resultatet per aktie var -0,13 kr (-0,22)
 • Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till 188 828 tkr (176 302)
 • Soliditeten var 95% (77%)

VD HAR ORDET
Det är en ära att ha fått möjligheten att gå in som tillförordnad vd på Vivesto i mitten av juli. Som läkare och forskare är jag stolt och glad över att leda ett företag som fokuserar på att utveckla läkemedel för svårbehandlade cancerformer där det fortfarande finns stora medicinska behov. Mina första veckor i rollen har varit mycket inspirerande där jag fått lära känna Vivesto-teamet och göra en djupdykning i vart och ett av våra utvecklingsprogram. Som tillförordnad vd strävar jag efter att leda Vivesto efter bästa förmåga tills en permanent vd kan utses. Det senaste kvartalet har inneburit stora förändring för Vivesto med flera nyrekryteringar och utnämningar i ledningsgruppen.
Daniel Tesfa M.D. Ph.D, vår nya Chief Medical Officer tillträdde i början av juli och är ansvarig för att leda den kliniska utvecklingen av våra onkologiprogram. Daniel har lång erfarenhet av klinisk utveckling och precisionsmedicin inom onkologi, senast från det svenska biofarmaceutiska bolaget SOBI (Swedish Orphan Biovitrum AB) där han ansvarade för den kliniska verksamheten. Daniel har redan bidragit till verksamheten och arbetar mycket nära vår Chief Scientific Officer, Reinhard Koenig, M.D. Ph.D. Robert Maiorana utsågs till tillförordnad CFO från och med den 1 juli. Robert har arbetat på Vivesto sedan andra halvåret 2020 och som ekonomichef sedan mars 2021 och är således väl bekant med verksamheten och bolaget.
Finansmarknaden för noterade biotechbolag har varit utmanande under det senaste kvartalet med ökande oro för effekterna av stigande inflation och ökade kostnader. Geopolitiska spänningar har också bidragit till ökad osäkerhet. I början av juli meddelade Vivesto att vi i likhet med flertalet andra företag har beslutat att avveckla verksamheten i Ryssland till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Detta har inneburit att distributionen av Paclical® (Apealea®) i Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS) pausas tills vidare. Den utmanande makroekonomiska miljön och de geopolitiska spänningarna i östra Europa ligger utanför Vivestos kontroll, men med en stark kassa efter företrädesemissionen tidigare i år och obefintliga skulder besitter Vivesto idag en motståndskraftig position.
Vi är alltjämt fokuserade på att tillföra värde genom att utveckla nya cancerläkemedel och nya behandlingsmöjligheter. Förberedelserna för nästa kliniska studie med Cantrixil för metastaserad äggstockscancer pågår. Docetaxel micellar utvärderas i en prövarinitierad fas I-studie i metastaserad prostatacancer ledd av Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK). Patientrekryteringen för studien fortskrider stadigt och vi ser fram emot att slutföra denna.
Vi har under det senaste kvartalet haft regelbunden kontakt med vår globala strategiska partner Elevar. Inceptua, Elevars distributionspartner i Europa arbetar vidare med lanseringen av Apealea. I augusti meddelade Inceptua att de lanserat Apealea i Tyskland. Lanseringen är en viktig milstolpe då Tyskland är den första stora marknaden där Apealea har lanserats kommersiellt. I Storbritannien interagerar Inceptua med National Health Service (NHS) för att säkerställa att Apealea erhåller subventionering. Inceptua har hittills erhållit ett maximalt listpris för Apealea som innebär att läkemedlet är tillgängligt utan subvention. Lanseringarna i Europa är utanför vår direkta kontroll och vi fortsätter att ge vårt fulla stöd till Elevar och Inceptua för att maximera chanserna till framgång när lanseringen av Apealea fortsätter land för land under de kommande åren.
I april meddelade vi att vi har tecknat ett forskningsavtal med en framstående amerikansk kontraktsforskningsorganisation (CRO), Visikol Inc. De kommer att bedriva forskning för att bland annat utvärdera de cellulära effekterna av nya och befintliga läkemedelsformuleringar mot cancer utvecklade med Vivestos teknologiplattformar XR-17™ och XR-18. Detta kommer att göra det möjligt för oss att välja lovande läkemedelskandidater och utöka vår nuvarande och framtida projektportfölj inom onkologi inriktad mot svårbehandlade cancerformer och cancer i sen fas. Jag ser fram emot att delge mer information om detta när så är möjligt.
Stort tack för ert fortsatta stöd.

Christer Nordstedt, tillförordnad vd för Vivesto

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.vivesto.com/sv/finansiella-rapporter-och-presentationer/

Inbjudan till presentation av Vivestos delårsrapport för andra kvartalet
Vivesto bjuder in till konferenssamtal och webbsänd presentation av delårsrapporten den 25 augusti 2022 kl. 10.00. Presentationen hålls av tillförordnad VD Christer Nordstedt och tillförordnad CFO Robert Maiorana. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/vivesto-q2-2022

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46 8 505 163 86
UK: +44 20 319 84884
US: +1 412 317 6300
Pinkod: 7523069#

För ytterligare information:
Christer Nordstedt, tillförordnad VD Vivesto
Telefon: 018-50 54 40
E-post: IR@vivesto.com

Om Vivesto AB
Vivesto är ett specialty pharma-bolag som utvecklar nya behandlingsalternativ för patienter som lider av svårbehandlad cancer. Bolaget har en växande portfölj av projekt i klinisk fas inriktade mot långt framskriden cancer. Apealea® (paclitaxel micellar) tillgängliggörs för patienter med äggstockscancer genom ett partnerskap med Elevar Therapeutics, Inc. Andra utvecklingsprogram inkluderar Cantrixil, ett kliniskt program inom långt utvecklad äggstockscancer, och Docetaxel micellar som utvecklas för spridd prostatacancer. Vivestos egenutvecklade och patenterade teknologiplattform är utvecklad för att förbättra läkemedels vattenlöslighet, effekt och säkerhet. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm (ticker: VIVE). Besök www.vivesto.com för mer information om Vivesto.